Уважаеми колеги,

На провелата се на 06.03.24 г. среща на УС на ДППБ беше взето единодушно решение за актуализация на цените на обученията по Позитивна психотерапия считано от 01.04.24 г. както следва:

  • за учебен час (45 мин.): 10 лв.
  • за един уикенд – 15 учебни часа: 150 лв.
  • индивидуална супервизия – 70 лв./час
  • индивидуално себепознание – 60 лв./час

Цените на предлаганите от ДППБ услуги са обвързани с държавната финансова политика, цените на лекторския час и са съобразени с актуалното ценообразуване на психотерапевтичното обучение в страната.