Избори за Борд на Директорите към WAPP

 

До всички членове на ДППБ и на Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия/WAPP

 

Уважаеми Колеги,

За Дружеството по Позитивна Психотерапия в България е чест да ви съобщи, че и тази година за кандидат за Борда на Директорите към WAPP, бе издигната кандидатурата на:

д. пс. Стефанка Томчева – досегашен член на Борда на Директорите към WAPP.

Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2008 г., майстор-треньор по позитивна психотерапия.
Сертифициран GCDF треньор и консултант – Center for Credentialing & Education, Inc. Психолог-консултант в системата на образованието от 1995 г.
Провежда обучение на групи – професионално ориентиране, ключови компетенции, умения за пригодност за заетост, управление на програми за кариерно развитие и съдействие при избор на кариера,
Има терапевтична практика с деца, юноши и възрастни.

Изборите ще се състоят по време на Генералната Асамблея на членовете на WAPP, която ще се проведе по време на Международния Тренинг Семинар (ITS) във Визбаден, Германия от 31 октомври до 3 ноември 2018 г.

 

Моля, подкрепете кандидатурата на ДППБ, като дадете своя глас
за д. пс. Стефанка Томчева.

 

Изборът на Борд на Директорите към WAPP е за периода 2018 – 2020 г.

МОЖЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ С E-MAIL В ПЕРИОДА 1 – 21 ОКТОМВРИ 2018 г., КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ БЛАНКАТА ПО-ДОЛУ.

Електронният адрес, на който можете да гласувате е: wapp@positum.org

Благодарим ви за подкрепата!

П.С. Право на глас имат само пълните членове на WAPP.

 

БЛАНКА

КАНДИДАТИ