За защита на психотерапевтична правоспособност с придобиване на сертификат от WIAPP (месец април, 2017г.)

 

  1. Заявка за участие (свободен текст, изпратен на e-mail – sekretardppb@gmail.com)
  2. Приложение на документ (сканирана квалификационна книжка или издадена справка от ДППБ) със завършени всички модули, включени в редовното обучение на ДППБ
  3. CV
  4. Изпратени в срок (до 15.03. 2017г.) пет описани случая на e-mail – sekretardppb@gmail.com.

Съдържателни критерии за представяне на случаите:

Случаят следва да се опише по 5-те стъпки на терапевтичния процес и да съдържа следните значими моменти, от които да личи терапевтичната интеракция с клиента и какво съдържателно клиентът е получил за себе си в хода на терапевтичния процес:

 1. Ясно оформена заявка от клиента
 2. Начините, по които терапевтът разгръща АС (актуалната ситуация) и АК
 3. Начинът и формата на поднасяне на първата хипотеза за психологичната проблематика на клиента: функция на симптома, позитивно претълкуване, онагледяване на динамиката симптом – психологична проблематика с друг инструмент на ППТ
 4. Описание на терапевтичното поведение на психотерапевта за плавно преминаване през етапите на процеса; извличане и връщане на съществената индивидуал-психологична информация към клиента
 5. Формулиране и работа по терапевтичната задача. Теми, през които се е преминало за преработка на психологичната проблематика
 6. Разбиране на психодинамиката и начини за вербализиране на ВК, ОК, КК със значимата информация, поднесена от клиента
 7. Описание на използваните инструменти на ППТ – приказки, притчи, езикови картини, транскултурален подход, позитум, принципа на надеждата, балансов модел и др. Изясняване на целта на използване. Постигнати резултати

Описанието на случая в целия протокол следва да е илюстрация на умението на терапевта да следва клиента; да онагледява (връща) психологичната информация към него и да я преработва с ясното диференциране на това, което е било свършено в рамките на Първичното Психотерапевтично интервю и в ход на терапия.

Всеки случай е нужно да бъде представен в рамките на 5 стр., шрифт: Times New Roman, 12.

След разглеждане на подадените документи и описаните случаи, допуснатите до колоквиум ще получат потвърждение по e-mail до 15.04.2017.

Колоквиумът ще се проведе на 28.04.2017г. от 18ч. в гр. Пловдив, хотел Санкт Петербург.

Комисии:
Д-р Арно Ремерс- супервизор на изпитните комисии

Комисия 1
Иванка Бончева – председател на комисията
Стефанка Томчева – член
Евгения Йорданова – член

Комисия 2
Боряна Чалъкова – председател на комисията
Милена Манова – член
Константин Воденичаров – член

Комисия 3
Снежанка Димитрова – председател на комисията
Гергана Момова – член
Валентина Христова – член