kdppb
„ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА НАСТОЯЩЕТО”

29 – 30 април 2017г., гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург”

 

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим да участвате във XII-та Национална конференция по Позитивна психотерапия с международно участие. Конференцията ще се проведе на 29 и 30 април 2017 година в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург”.
За пореден път очакваме конференцията да се превърне в научно-практически форум за споделяне на собствена добра практика в хода на обучението и работата ви като позитивни психотерапевти.

Основните направления, в които се очакват доклади от участниците в Конференцията са:

 • Предизвикателства на квалификационното обучение по позитивна психотерапия
 • Предизвикателствата в практиката на позитивния психотерапевт

Наша цел е да окуражим дискусиите и сътрудничеството в добрата практика на позитивните психотерапевти у нас.

Очакваме предложения за:

 • Доклади (до 15 мин.)
 • Презентации ( до 45 мин.)
 • Work-shops ( 1 ½ час)

Всяко предложение трябва да включва:

 1. Име (имена) на авторите
 2. Адрес (електронен) на първия автор
 3. Заглавие
 4. Предпочитан формат на представяне
 5. Резюме ( до 15 реда)

Условие за участие в конференцията:
Такса правоучастие:

 • за членове на ДППБ – 90лв.
 • за нечленове – 110лв.

Важни дати:

 • До 22.12.2016г. – изпращане на заявка за участие по електронна поща на адрес – sekretardppb@gmail.com /Важи само за желаещите да се включат в конференцията с доклад, презентация или уъркшоп. За всички останали крайният срок за заявка за регистрация е 25.04.16 г./
 • До 10.01.2017г. – получаване на потвърждение за участие в конференцията с доклад, презентация или работилница
 • До 28.02.2017– изпращане на докладите в пълен текст за поместване в сборник от конференцията, на адрес: sekretardppb@gmail.com

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ (свързано с организацията на конференцията)

Повече информация на тел. 0878 321 033

Организационен екип:
Председател на екипа: Константин Воденичаров – зам. председател на ДППБ
Членове:
1. проф.Иванка Бончева
2. Снежанка Димитрова
3. Стефанка Томчева
4. Татяна Канчева
5. Диана Зафирова