програма за кризисна интервенция

Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18 – 25 г.) в риск

За 10-та поредна година психотерапевти от Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ) подновиха психотерапевтичната подкрепа на младите хора (18 – 25 г.) от Варна, разгърнали психична проблематика поради неудачи в социалното си функциониране. Често емоционалната криза се съпровожда със самоизолация, срив в трудовата дейност и социалните контакти, злоупотреба с алкохол, лекарства и дрога.

Възможността, страдащият да преоткрие себе си в уюта на психотерапевтичния контакт, води до мобилизация на вътрешните ресурси на личността и до по-бързо и успешно възстановяване на психичното равновесие. Програмата се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Превенции“. Това позволява психотерапевтичната подкрепа да е безплатна услуга.

За контакт:

Екип на програмата

Проф. Иванка Бончева
Клиничен психолог-психотерапевт, ръководител на Програмата, супервизор на екипа.
phone: +359 887 722 581
e-mail: ibontcheva@yahoo.com

Тодор Тодоров
Психолог-психотерапевт
phone: +359 889 030 332
e-mail: positum@abv.bg

Гергана Иванова
Психолог-психотерапевт
phone: +359 899 707 394
e-mail: ivanova_azimuth@abv.bg

Галина Минчева
Психолог-психотерапевт
phone: +359 889 203 142
gal_grozeva@abv.bg