Регистър на сертифицираните позитивни психотерапевти22019-01-06T14:43:02+00:00

Евгения Йорданова-ХристоваЕвгения Йорданова-Христова
гр. София
phone: +359 887 359 020
evgeniya.yordanova@gmail.com

повече


Магистър към СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифициран позитивен психотерапевт от 2008г. и базисен треньор в метода. Работи психотерапевтично с деца, възрастни и семейства. Психолог и координатор на терапевтично звено към Фондация „За Нашите деца”. Специализации в сферата на психодрама и арт-терапия, клиничен опит в психопатология, работа с жертви на насилие и с деца от институции, осиновители и приемни родители.

скрий

Ирина КиряковаИрина Кирякова
гр. София
phone: +359 887 892 879
irina.lazarova@gmail.com

повече


Магистър по Социални дейности с профил Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства. Позитивен психотерапевт и член на ДППБ от 2009 година. От 2013 – базов треньор. Неорайхианска психотелесна психотерапия и гещалт терапия. Игрова терапия за деца. www.irinakiriakova.alle.bg

скрий

Милена МановаМилена Манова
гр. София
phone: +359 899 175 517
positumbg@gmail.com

повече

Психолог – психотерапевт. Майстор-треньор и супервизор по позитивна психодинамична и детска психотерапия. Управител на Институт по Позитивна психотерапия. Преподавател в СУ “ Св. Климент Охридски “ и НАТФИЗ по детска психология и психотерапия. Има дългогодишна практика с деца, родители, възрастни и партньорски двойки. Автор и лектор. Допълнителни терапевтични модалности: завършени обучения по Транзакционен анализ и ЕМДР.
Член на WAPP, ДПБ и ДППБ.

скрий

Надежда МилеваНадежда Милева
гр. София
phone: +359 898 592 376
nadejdavel@abv.bg

повече


Магистър по психология, арт терапевт, сертифициран позитивен психотерапевт, базисен треньор по позитивна психотерапия. Психолог и психотерапевт работещ с деца, юноши и възрастни.

скрий

veska-ivanovaВеска Иванова
гр. София
phone: +359 888 956 001

повече


Магистър по психология, сертифициран позитивен психотерапевт през 2009 г. Работи с деца и възрастни.

скрий

Галина КабаджоваГалина Кабаджова
гр. София
phone: +359 889 126 971
g.kabadzhova@analysingminds.com

повече


Магистър психолог, практикуващ хипнотерапевт и профайлър; автор на рубриката „Говори Психолога“. Завършва Философия и Психология в СУ „Св. Климент Охридски“ с обучение и специализация в Копенхаген, Дания. В настоящия момент работи по докторската си дисертация. Съосновател на единствената по рода си платформа за психологическо профилиране Analysing Minds. Частна практика: индивидуална и фамилна терапия, работа с юноши, подрастващи, групи и криминално проявени лица.
Адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев 79
www.analysingminds.com

скрий

psychotherapyЕлена Гекова
гр. София
phone: +359 885 246 535
egekova@abv.bg

повече


Психотерапевт, детски психолог, коуч; работи с деца, юноши и възрастни.
Адрес: гр. София, жк Лозенец

скрий

Мария ЦаневаМария Цанева
гр. София
phone: +359 885 273 916
pozitum_t@abv.bg
Моника СлавчеваМоника Славчева
гр. София
phone: +359 885 407 497
moni_venci@abv.bg

повече


Работи като педагогически съветник в професионална гимназия по транспорт и енергетика с юноши и родителите им.
Сл. адрес: гр. София, ул.“Хайдут Сидер“ 8 ПГТЕ „Х. Форд“

скрий

Нина НиколоваНина Николова
гр. София
phone: +359 895 607 303
ninicolova@gmail.com

повече


Магистър по социална психология. Позитивен психотерапевт на свободна практика. Семеен терапевт и брачен консултант. Треньор по групово-динамичен тренинг в училищни, административни и бизнес системи. Специализации по фамилна и брачна терапия и семейно консултиране, консултативна психология, транзакционен анализ, детско-юношеска и родителска психотерапия и консултиране. Работи със семейства, двойки и отделни членове на семейството, както и индивидуално с възрастни и с тийнейджъри по широк кръг от заявени проблеми. Терапевтична практика при лечение на емоционална зависимост, индивидуална, семейна и брачна терапия, кризи и проблеми в междуличностните отношения. Работа със затруднена комуникация в семейството и извън него, адаптация към средата, увереност в себе си, справяне със стреса, проблеми на родителството, деструктивно поведение и др. Повече актуална информация на личния сайт www.psy-therapy.eu
Адрес на практиката: гр. София, кв. Лозенец, ул. Джеймс Баучер №51

скрий

Оксана ХорватОксана Хорват – Станчева
гр. София
phone: +359 896 651 582
oksanahorvat@abv.bg
psychotherapyСоня Белишка
гр. София и гр. Панагюрище
phone: +359 889 288 955
sy_gb@mail.bg
Петя ТерзиивановаПетя Терзииванова – Тодорова
гр. София
phone: +359 899 809 404
petyater@yahoo.com
Светлана ДимитроваСветлана Димитрова
гр. София
phone: +359 885 537 406
svetlana.dimitrova@abv.bg
Катерина Казашка
гр. София
phone: +359 896 700 402
katerinakazashka@gmail.com

повече


Позитивен психотерапевт на свободна практика. Бакалавър по психология и семестриално завършила Клинична психология – психоаналитична перспектива към НБУ. Стажант към център „Доверие за здраве АГПСМП“. Практикува в сферата на психологичното консултиране и психотерапията с възрастни, юноши и семейства.

скрий

Роза Филева-Хаджова
гр. София
phone: +359 889 70 66 87
roza.fileva@gmail.com

повече


Сертифициран позитивен психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ) и Световната асоциация по позитивна психодинамична и транскултурална психотерапия, Германия (WAPP), има магистърска степен на образование, завършва психология и клинична социална работа, има професионална квалификация – учител по психология, преминава обучение по Автогенен тренинг (АТ) при доц. д-р Никола Атанасов, завършва дистанционен курс на обучение „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ” към Национален център по обществено здраве и анализи, участва в XII-та и XI-та Национална конференция по Позитивна психотерапия. Член е на Дружеството по позитивна психотерапия в България /ДППБ/ и World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy /WAPP/.
Работи консултативно и терапевтично с юноши и възрастни с емоционални трудности, ниска самооценка, депресия и тревожност, психосоматични проблеми и междуличностни конфликти.

скрий

Ирина Янчева-Карагяур
гр. София
phone: +359 876 736 489
i_i_k@abv.bg
Анри Ташков
гр. София
phone: +359 883 333 942
anrytashkov@gmail.com

повече


Психолог и Сертифициран позитивен психотерапевт.

скрий

Венцислав Томов
Квебек, Канада;
St.Mary’s Hospital Center,
ventsislav.tomov.chsm@ssss.gouv.qc.ca

повече


Кризисни интервенции, индивидуално, семейно консултиране и психотерапия при тревожни, депресивни разстройства, зависимости и др.
Адрес: Квебек, Канада; St.Mary’s Hospital Center, 7th floor, office: 7325, phone: /514/ 345 3511 ext. 3940

скрий

Мариана АнгеловаМариана Ангелова
гр. Пловдив
phone: +359 899 569 497
m.angelova57@gmail.com
Диана ЗафироваДиана Зафирова
гр. Пловдив
phone: +359 877 227 787
d_zafirova@abv.bg

повече


Висше образование ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, специалност „Социална психология” – 2001г. Допълнителна професионална квалификация „Съдебна психология” 2005г. Продължаващо обучение към ДИУУ/СУ „Климент Охридски” от 2006 до 2012г. „Актуални проблеми, подходи, техники в училищното консултиране”, София; Курс „Оказване на психосоциална подкрепа при критично събитие” – БАН, ИИНЧ, департамент „Психология”, 2012г. и др. Сертифицирана за работа с MMPI-A, DDE-2, Conners-3, Weksler. Психолог в образованието от 2001г. Психолог и обществен възпитател към МКБППМН в р-н Южен, Пловдив от 2005г. – опит при работа с деца с девиантно поведение. Позитивен психотерапевт и базов треньор по Позитивна психотерапия от 2014г.

скрий

Нели ВинчеваНели Винчева
гр. Пловдив
phone: +359 888 943 872
nellyvin@abv.bg

повече


Магистър по психология; Допълнителни образования: Педагогика, Университет по библиотекознание
и информационни технологии
Специализации: Приложна психология, невропсихология и психотерапия, Работа с деца с девиантно
поведение, Училищна психология
Терапевтична практика с деца, юноши и възрастни.

скрий

Боряна ЧалъковаБоряна Чалъкова
гр. Варна
phone: +359 887 498 047
chalakova@gmail.com

повече


Магистър по психология,СУ „Св. Климент Охридски“ и клиничен психолог. Специализация в психосоматични клиники Целенус, Германия. Позитивен психотерапевт и треньор в майсторско ниво по позитивна психотерапия, психодрама терапевт и треньор. Европейски сертификат по психотерапия от 2005 г. Психотерапевт в частна практика, в Център за психологическа подкрепа и към Фондация “SOS – семейства в риск”.

скрий

Гергана МомоваГергана Момова
гр. Варна
phone: +359 889 846 993
gerganamomova@hotmail.com

повече


Клиничен психолог – психотерапевт, главен асистент в МУ – Варна. Сертифицирана като майстор-треньор /2004г./ по позитивната психотерапия и психотерапевт с европейски сертификат /2005/. Работи като фасилитатор в Програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” към Фондация “Драйфус” – САЩ. Специалист по проблемите на зависимостите и на ХИВ/СПИН. Специализирала клинична психология и психотерапия в Кромержиж/Чехословакия, Басел и Листал/Швейцария. Работи с деца и възрастни в стационарни и амбулаторни условия.

скрий

Иванка БончеваПроф. д. пс. Иванка Бончева
гр. Варна
phone: +359 887 722 581
ibontcheva@yahoo.com

повече


Висше образование по философия и психология в СУ „Кл.Охридски”. Професор, Доктор по мед. психология в Катедрата по психиатрия и мед.психология на МУ – Варна, специалист по клинична психология и педагогическа рехабилитация, позитивен психотерапевт от 1993г., треньор по позитивна психотерапия от 1995г., правоспособен психотерапевт на европейско ниво от 2005г.

скрий

Константин ВоденичаровКонстантин Воденичаров
гр. Варна
phone: +359 886 542 745
k.vodenicharov@abv.bg

повече


Позитивен психотерапевт и Психодрама-терапевт от 2004г. Треньор по Позитивна психотерапия. Индивидуална и групова терапия с деца, възрастни и уязвими семейства към Дирекция „Превенции” на Община Варна и в „Психотерапевтична практика – POSITUM”. Консултативна и психотерапевтична работа със студенти и кандидат-студенти в риск към „Студентска служба за психологично консултиране и психотерапия”.

скрий

Снежана ИлиеваСнежана Илиева
гр. Варна
phone: +359 899 680 851
snezitoilieva@abv.bg

повече


Висше образование специалност „Педагогика” в СУ “Климент Охридски”. Позитивен психотерапевт и треньор на базово и майсторско ниво по Позитивна психотерапия с европейски сертификат от 1993 г.

скрий

Снежанка ДимитроваСнежанка Димитрова
гр. Варна
phone: +359 887 311 948
snejidim@gmail.com

повече


Магистър по психология, специалист по клинична психология; позитивен психотерапевт и майстор треньор по позитивна психотерапия. Психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.

скрий

Тодор ТодоровТодор Тодоров
гр. Варна
phone: +359 889 030 332
positum@abv.bg

повече


Бакалавър по „ Социална и приложна психология ”, магистър по „Приложна психология”. Психотерапевт и базисен треньор към ДППБ, психодрама-терапевт към организация „Психотерапия 2000”. От 2005г. работи като психолог – психотерапевт на свободна практика в психотерапевтична практика „Позитум“ – гр. Варна.

скрий

Адрияна АспаруховаАдрияна Аспарухова
гр. Варна
phone: +359 899 171 086

повече


Магистър психолог, позитивен психотерапевт, специализант клинична психология към Медицински университет, Варна.
Дейност: Психодиагностика; Психологично консултиране и психотерапия – индивидуално и групово, с деца за овладяване на тревожност, хиперактивно поведение, затруднения в адаптацията, обучителни затруднения, както и с възрастни пациенти с емоционални проблеми, екзистенциални кризи.
Адрес: гр. Варна, ул. „Мир“ 18

скрий

Нина ВасилеваНина Василева
гр. Варна
phone: +359 889 830 829
n.a.vasileva@gmail.com

повече


Психолог-психотерапевт в „Психотерапевтична практика – POSITUM“.

скрий

Ренета ХристоваРенета Христова
гр. Варна
phone: +359 899 842 760
reneta.hristowa@abv.bg

повече


Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2013г. Kонсултативен и терапевтичен опит с деца и възрастни от рискови групи, в криза и тежки житейски ситуации. Месторабота : Фондация „SOS – семейства в риск“, гр. Варна; свободна практика.

скрий

Цветанка МариноваЦветанка Маринова
гр. Варна
phone: +359 899 655 315
cvetamar@abv.bg

повече


Доктор по психология, магистър по психология и педагогика. Позитивен психотерапевт за деца и възрастни, фамилна психотерапия. Действащ психотерапевт и консултант. Майстор-треньор по позитивна психотерапия от 1993г. до 2015г.
Адрес: гр. Варна, ул.”Велес” 5

скрий

 milena-yanevaМилена Димитрова
гр. Бургас
phone: +359 894 863 533

повече


Магистър психолог, позитивен психотерапевт;
Частна практика – психологично консултиране и психотерапия на деца с емоционални проблеми, обучителни трудности, възрастови кризи; психотерапия на възрастни с тревожно – депресивни състояния, житейски кризи, личностово развитие. Сертифициран обучител по програмите на Т. Гордън – „Трениране на успешни родители” и „Трениране на успешни учители”, по които провежда периодични обучения.
Адрес: гр. Бургас, ул. „Македония” №51

скрий

Венка Петрова
гр. Благоевград
phone: +359 899 117 550
veni19@abv.bg

повече


Доктор по възрастова и педагогическа психология, позитивен психотерапевт и треньор по позитивна психотерапия на базово ниво. Допълнителна професионална квалификация: „Индивидуално, семейно и групово консултиране”. Преминати обучения в областта на психотерапията на деца и юноши. Продължаващо обучение по юнгианска психотерапия.
Психотерапевт на частна практика в „Център за психотерапия и психологично консултиране” в Благоевград. Работи по проекти в социалната сфера и като базов наставник в студентска практика към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

скрий

psychotherapyТатяна Енчева
гр. Велико Търново
phone: +359 888 348 486
sdrj_em@abv.bg
Валентина ХристоваВалентина Христова
гр. Велико Търново
phone: +358 887 178 162
devale@abv.bg

повече


Висше образование – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” – преподавател по бълг. и руски език; магистър по психология; специализации по позитивна психотерапия, аналитична и краткосрочна терапия, психодрама; Правоспособен позитивен психотерапевт (2002) и треньор по позитивна психотерапия от 2004г.

скрий

Донка ПетроваДонка Петрова
гр. Горна Оряховица
phone: +359 889 019 125
dmpetrova@yahoo.com

повече


Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2002г. и треньор по позитивна психотерапия от 2004г. Психологичен консултант при безработни; индивидуална и групова психотерапия при жени и деца, жертви на насилие, психотерапевт при деца и възрастни.

скрий

д. пс. Анета Мишева
гр. Велико Търново
phone: +359 888 936 449
anetamisheva@gmail.com

повече


Доктор по психология, направление „Медицинска психология“, психотерапевт по позитивна и транскултурална психотерапия. Работи като психолог и психотерапевт в Специализирана болница за активно лечение по кардиология (СБАЛК), гр. Велико Търново и в индивидуален психотерапевтичен кабинет. Работи с деца и възрастни. Сфери на дейност: Психологическо консултиране на лица, групи и общности; Психодиагностика чрез когнитивни, личностови и проективни методики; Психотерапия (индивидуална и групова) на функционални разстройства, на междуличностните взаимоотношения и фамилна психотерапия. Психосоматика. Кризисни интервенции. Провежда тренинги.
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ N 1 (Стара болница)

скрий

Евгения ЗагорскаЕвгения Загорска
гр. Панагюрище
phone: +359 886 899 801
jeni77@abv.bg
Дарина ДечеваДарина Дечева
гр. Панагюрище
Психотворилница „Вътрешната стая“
phоne: +359 889 867 114

повече


Магистър по психология. Позитивен психотерапевт на свободна практика. Треньор по групово-динамичен тренинг и експерт асесмънт център. Специализация по позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители. Психологично консултиране и психотерапия на деца, юноши и семейства, възрастни, стари хора. Арт-терапия и игрова терапия при консултиране на осиновени деца и деца на разведени родители. Терапевтична практика при лечение на емоционални травми от отхвърляне и изоставяне на деца и възрастни, проблемни отношения с родители и авторитети, приятели и партньори, работа с интензивни емоции, затруднения в общуването и други поведенчески проблеми и модели. Сертифицирана за работа с ТАТ.
Адрес: гр. Панагюрище, ул.“Цар Освободител“№8

скрий

Елена ПървановаЕлена Първанова
гр. Плевен
phone: +359 64 886 740
elenapurvanova@abv.bg

повече


Болничен психолог – психотерапевт в УМБАЛ гр. Плевен. Кризисни интервенции, индивидуално, семейно консултиране и психотерапия при тревожни, депресивни разстройства, зависимости и др.
Адрес: гр. Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 91

скрий

Ивелина Йотова Ивелина Йотова
гр. Плевен
phone: +359 887 797 221
ivelinajotova@gmail.com

повече


Психолог в Психологическа лаборатория, в която провеждам изследвания на водачи на МПС съгласно наредба 36 на ИА“Автомобилна администрация“; Психологично консултиране и психотерапия.
Два пъти седмично посещавам като психолог и отделение по химиотерапия в МБАЛ „Авис Медика “ Плевен.
Адрес: гр. Плевен, ДКЦ Авис Медика ООД
ул. Коста х. Пакев 7

скрий

psychotherapyДимитрия Костова
гр. Първомай
phone: +359 886 438 315
dima_kos@abv.bg
Галена ГрудеваГалена Грудева
гр. Стара Загора
phone: +359 887 952 886
gal_gg@abv.bg
psychotherapyБоряна Асенова
гр. Търговище
phone: +359 896 859 452
b.asenova@abv.bg
Тонка СтояноваТонка Стоянова
гр. Хисаря
phone: +359 887 082 190
tonka_stoianova@abv.bg
psychotherapyКрасимира Тодорова
гр. Шумен
phone: + 359 888 561 785
krasi_mira95@abv.bg
Д. пСтефанка Томчевас. Стефанка Томчева
гр. Шумен
phone: +359 885 888 700
stefani_petkova@yahoo.com

повече


Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2008 г., треньор по позитивна психотерапия. Сертифициран GCDF треньор и консултант – Centerfor Credentialing & Education, Inc. Психолог-консултант в системата на образованието от 1995г. Обучение на групи – професионално ориентиране, ключови компетенции, умения за пригодност за заетост, управление на програми за кариерно развитие и съдействие при избор на кариера, Терапевтична практика с деца, юноши и възрастни.

скрий

Евгения МитеваЕвгения Митева
гр. Шумен
phone: +359 898 554 118
mama_genia@abv.bg
Жулиета Темникова
гр. София
phone: +359 887 566 545
julietabg@abv.bg

повече


Клиничен психолог, детски психолог.
Практикува в сферата на психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.
Сертифициран позитивен психотерапевт от 2017г.
Психолог и психотерапевт в частна практика.

скрий

Гергана Христова
гр. София
phone: +359 886 544 119
gghristova@gmail.com

повече


Магистър по психология, психотерапевт към ДППБ.
Психологическо консултиране и психотерапия с деца, възрастни и семейства при:
– преодоляване на възрастови кризи;
– семейни кризи, развод и раздяла;
– междуличностни конфликти;
– загуба на близък човек;
– стрес;
– тревожни и депресивни състояния;
– потребност от личностно израстване и себепознание.

скрий

Галя Йоргова
гр. София
phone: +359 0885 709 509
gvyorgova@abv.bg

повече


Сертифициран позитивен психотерапевт.
Магистър по организационна и социална психология.

скрий

Елеонора Йорданова
гр. София
phone: + 359 988 866 473
elly.yordanova@gmail.com

повече


Магистър по психология и сертифициран позитивен психотерапевт. Работи с деца, юноши и възрастни.

скрий

д-р Мария Пейчева
гр. София, Добрич
phone: +359 2 97 44 142
phone: +359 886 563 209

повече


Висше образование: Специалност: Педагогика и психология, Софийски университет “Свети Климент Охридски”, 1975 г.
1977-1978 г. Психолог и ръководител на център за професионално ориентиране;
Консултативна дейност с деца, родители и учители, специализация в КИЕВ, СССР.
Училищен психолог в техникум по Механотехника;
Психодиагностика на когнитивни процеси;
Сертифициран член на ДПБ № BG-RP-0466
Психодрама, базови терапевтични умения, тестове за изследване на психичното състояние БАН, частна практика – „Телефон на доверието“, арт терапия при работа с деца, групово терапевтични техники за работа с деца, социална интелигентност при деца и юноши, работа с възрастни и герентология, сертифирациран член на ДППБ.
Към настоящия момент Психолог в хоспис за възрастни хора „Делта кер“, София.

скрий

Елизабета Шуманова
гр. Перник
phone: + 359 886 112 998
eshumanova@abv.bg

повече


Частна практика на кабинет в гр. Перник и в гр. София в Частна Профилирана Гимназия “Образователни технологии”. Работи психотерапевтично с възрастни и с деца – детска игрова терапия. Шуслеров терапевт. Създател на Училище за родители в Перник и в ЧОУ „Образователни технологии”. Изнася лекции, пише статии, организира семинари за следните издания: сп. Инфогайд и сп. Майчинство, Smart Money – порталът за финанси. Фасилитатор Семейни Констелации. Сертифициран консултант в системата на Лечебните кодове – Dr. Alexander Loyd. Сайт: www.shumanovatherapy.com

скрий

Весела Гологанова
гр. Пловдив
ул. „Иван Вазов “ № 33
phone: +359 898 624 335

повече


Магистър по психология. Позитивен психотерапевт на свободна практика. Специализация по позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители. Психолог-консултант в системата на образованието. Организационен психолог. Психотерапевтична практика с деца, юноши, възрастни и семейства.

скрий

Татяна Канчева
гр. Пловдив
phone: +359 884 477 067
tatiana_awe@yahoo.com

повече


Психолог, Терапевт по Позитивна Психотерапия
Работа с възрастни, деца и юноши.
Фамилно консултиране.
Мотивация и себепознание.

скрий

Райна Янкулова
гр. Пловдив
phone: +359 888 695 011
rayna_yankulova@abv.bg
Гергана Бенчева
гр. Пловдив
phone: +359 878 654 188
gerybencheva@gmail.com

повече


Магистър по психология. Позитивен психотерапевт. Специализация по позитивна психотерапия за детето и неговите родители.
Психологично консултиране и психотерапия за възрастни при тревожно–депресивни състояния, зависимости, панически атаки, житейски кризи.
Адрес на практиката: гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо” 95.

скрий

Виргиния Василева
гр. Варна
phone: +359 889 447 088
virginiamasarlieva@gmail.com

повече


Завършена бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Детско- юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализация по Специална педагогика. Европейски сертификат по психотерапия от 2017г. Работи консултативно и психотерапевтично с деца, юноши и възрастни.

скрий

Галина Минчева
гр. Варна
phone: +359 889 203 142
gal_grozeva@abv.bg

повече


Магистър по психология, Позитивен Психотерапевт към ДППБ.
Практикува психотерапия и психологическо консултиране на деца, юноши, възрастни и семейства на свободна практика.
www.positive-psychotherapy.com.

скрий

Елена Ангелова
гр. Варна
phone: +359 888 776 785
enna.angelova@gmail.com

повече


Работа с деца, юноши и възрастни,
частна практика.

скрий

Венета Иванова
гр. Варна
phone: +359 879 362 994

повече


Магистър психолог със специалност „Психологично консултиране”, сертифициран Арт терапевт и Хипнотерапевт. Сертифициран Медиатор и Обучител по Медиация, съосновател на екипа ръководил въвеждане медиацията в училищата, с цел подпомагане на учители и ученици за справяне в конфликтни ситуации. Работи психотерапевтично с деца, възрастни и семейства в частен център за психологично консултиране и медиация. Консултира деца и семейства в риск, както и деца настанени в приемни семейства. Провежда обучения за осиновители и работи терапевтично по различни проблематики, свързани с процеса по осиновяване. Супервизор към Кризисен център за настаняване на лица, жертва на домашно насилие. Работи психотерапевтично с деца със специални образователни потребности към МЦ Аксаково.

скрий

Люба Шулева – Комитова
гр. Бургас
phone: +359 887 689 903
your_psychology@abv.bg

повече


Магистър по психология и позитивен психотерапевт.
Практикуващ психотерапевт и йога преподавател, хипнотерапевт.
Провежда консултиране и психотерапия на възрастни, деца и юноши, семейно консултиране.

скрий

Милена Апостолова Демирева
гр. Велико Търново
phone: +359 885 844 187
m.demireva@abv.bg

повече


Магистър по психология, магистър по музикална педагогика, сертифициран позитивен психотерапевт, обучаващ се в Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг“.
Психолог и психотерапевт, работещ с деца, юноши и възрастни. В практиката си използва методи на позитивна психотерапия, аналитична психология, арт-терапия, музикотерапия.
Адрес: гр. Велико Търново, ул.“Седми юли“ 33.

скрий

Катя Янчева
гр. Стара Загора
phone: +359 886 442 077
yancheva_katya@abv.bg

повече


Психолог и позитивен психотерапевт.
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Уилям Гладстон“ 16, ап. 6

скрий

Камелия Воденичарова
гр. Гоце Делчев
phone: +359 899 178 233
kami_vavo@yahoo.com
Таня Мъндева
гр. Сливен
phone: +359 888 077 076
tmandeva@abv.bg

повече


Магистър по психология, магистър по музикална педагогика, специалист креативна рехабилитация. Сертифициран позитивен психотерапевт. Сертифициран медиатор към център за разрешаване на спорове.
Сфери на дейност: Психологическо консултиране и психотерапия с деца, възрастни и семейства. Психотерапия на функционални разстройства, на междуличностни взаимоотношения и фамилна психотерапия, потребност от личностно израстване и себепознание. Психосоматика. Терапевтична практика към Проект „Творческо пространство за малки и големи“, при лечение на емоционални травми от отхвърляне и изоставяне на деца и възрастни, проблемни отношения с родители и авторитети, затруднения в общуването и други поведенчески проблеми и модели.

скрий

Десислава Манева
гр. Нова Загора, обл. Сливен
phone: +359 894 762 481

повече


Магистър по психология.
Позитивен психотерапевт на свободна практика.
Специализация по позитивна психодинамична психотерапия
за детето и неговите родители.
Психолог-консултант в системата на образованието.
Работи с деца, юноши, възрастни и семейства.

скрий

Зорница Петрова
гр. Карлово
phone: + 359 887 416 038
petrovazornitca@gmail.com

повече


Позитивен психотерапевт.
Терапевтична практика с деца, юноши, възрастни и семейства.
Сертифициран GCDF – консултант от 2008 г.
Обучение на групи в професионално ориентиране и ключови компетенции; съпровождане и подкрепа на клиенти при избор на кариера.
Магистър по психология от 2005 г.
Психолог-консултант в системата на образованието от 2005 г.

скрий

Мирослава Касамакова
гр. Севлиево
phone: + 359 889 525 306
mmk77@abv.bg

повече


Бакалавър и магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2009г.
Клиничен психолог в Държавна психиатрична болница – гр. Севлиево. Специализация по Клинична и консултативна психология, обучения и тренинги при работа със зависимости. Експерт към съда. Фамилен консултант. Психолог и психотерапевт в частна практика – работа с деца, възрастни и семейства.

скрий

Стефка Петкова
гр. Пловдив
phone: + 359 887 492 930
Chuffy8901@gmail.com

повече


Kлиничен психолог и психотерапевт с над 5 години опит. Работи основно с деца и провежда консултации касаещи детски страхове, детска агресия, хиперактивност, енуреза (нощно напикаване) и енкопреза. Голяма част от практиката ѝ е преминала през работа с тежки житейски ситуации като загуба на родител, „живот с болестта“, паник атаки и т.н.
Адрес: гр. Пловдив, ул. Константин Геров 10

скрий