WAPP ВЪВЕЖДА ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС СРЕЩУ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЧЛЕНСКА КАРТА КАКТО СЛЕДВА:

  1. За редовен член на WAPP (сертифицирани позитивни психотерапевти, базисни консултанти, участници в майсторско ниво и базисни треньори, обучаващи се за майстор-треньори) – 25 Евро.
    При заплащане еднократно за 3 поредни години цената е 60 Евро.
  2. За привърженици на WAPP (участници в обучителни курсове, конференции и др.) – 10 Евро.
  3. За национални базисни треньори – 30 Евро.
  4. За национални майстор-треньори – 50 Евро.
  5. За интернационални базисни треньори – 75 Евро.
  6. За интернационални майстор-треньори – 100 Евро.