Членство в ДППБ

Ако желаете членство в ДППБ то е редно да плащате годишен членски внос непрекъснато за времето, в което искате да сте членове на ДППБ.

Членството Ви подсигурява да бъдете своевременно информирани за всички национални и интернационални мероприятия в областта на Позитивната психотерапия; да получавате съответната квалифицирана подкрепа в професионалната Ви дейност; да бъдат защитавани компетенциите Ви на специалист, ползващ метода на Позитивната психотерапия или на квалифициран психотерапевт.

За целта е нужно да попълните формата за заявка в интернет страницата на ДППБ (поместена по-долу) и платите годишен членски внос.
Годишният членски внос е в размер на 40 лв. и се заплаща по банков път най-късно до края на месец юни текущата година.

Банковата сметка на ДППБ е в банка ДСК ЕАД.

IBAN: BG05STSA93000004162270
BIC: STSABGSF

След като успешно заплатите таксата за членство и попълните формата за заявка, ще бъдете включени в регистър на членовете на ДППБ (поместен в интернет страницата на ДППБ), както и ще получите на електронната си поща удостоверение за членство.

Регистърът на членуващите в ДППБ и получаването на удостоверенията за членство ще бъдат актуализирани и изпращани в рамките на месеца, следващ плащането и получаването на заявката.

Заявка за членство в ДППБ


  Име и фамилия:

  Тел.:

  Ел. адрес:

  Обучаващ се и/или завършил обучението си към ДППБ, сертифициран позитивен психотерапевт:

  Текущ модул на обучение и треньор (за обучаващи се към момента колеги):


  Желая да ми бъде издадена фактура (изберете):
  дане

  Данни за фактура (ако е необходима)

  Фирма/физическо лице:

  ЕИК/ЕГН:

  Регистрация по ДДС:

  Адрес:

  МОЛ:


  Дата на платежно нареждане/наредител:


  * Давам съгласие данните, попълнени в заявката да бъдат използвани за включването ми в регистъра на членуващите в ДППБ. Уведомен съм, че Дружество по позитивна психотерапия в България (ДППБ) е администратор на лични данни.

  Лице за контакт:
  Галина Петрова /административен секретар ДППБ/, e-mail: sekretardppb@gmail.com

  Регистър на членовете на ДППБ 2024 г.

  1. Анка Стоянова
  2. Антония Янакиева
  3. Благовест Борисов
  4. Боряна Семерджиева
  5. Ваня Кирова
  6. Величка Кръстева
  7. Виктор Илианович Илиев
  8. Виктория Атанасова
  9. Виолета Зомбори
  10. Грета Христова
  11. Гроздана Коева
  12. Гюлнур Юмер
  13. Даниела Георгиева Христова
  14. Даниела Петкова
  15. Дарина Герганова
  16. Денис Герман
  17. Деница Божанова
  18. Джулия Дамбова – Чипанова
  19. Диана Евтимова
  20. Димитрина Караатанасова
  21. Донка Неделчева
  22. Доротея Николова
  23. Елена Попова
  24. Елисавета Цокова
  25. Жулиета Касабова
  26. Жулиета Темникова
  27. Златина Григорова
  28. Йорданка Какалова
  29. Йорданка Пейкова
  30. Ирина Янчева Карагяур
  31. Калоян Вощански
  32. Камелия Николова
  33. Красимира Иванова Калчева
  34. Лора Янкова Великова
  35. Мариана Авджиева
  36. Мариана Христова
  37. Мариета Байчева
  38. Мариета Чавдарова
  39. Мария Димитрова
  40. Мария Лекова
  41. Марияна Михалева
  42. Магдалена Батева
  43. Милена Димитрова
  44. Мирослава Касамакова
  45. Надежда Кузерманова
  46. Надежда Радкова
  47. Нели Атанасова Димчева
  48. Нели Винчева
  49. Нели Стоева
  50. Николай Илиев Димчев
  51. Павлина Тасева
  52. Петя Георгиева
  53. Рада Цанева
  54. Рени Тодорчева
  55. Росица Барганска
  56. Росица Кънчева
  57. Росица Маджурова
  58. Румяна Иванова
  59. Силвия Грозева
  60. Станимира Вичева
  61. Стефания Кръстева
  62. Стефанка Томчева
  63. Стефка Георгиева
  64. Татяна Георгиева Димова
  65. Татяна Канчева
  66. Теодора Андреева Желева
  67. Теодора Бедрозова
  68. Теодор Филипов Гинчев
  69. Тодор Симеонов
  70. Юлия Христозова
  71. Яница Йончева