Членство в ДППБ

А/ Членуване в ДППБ

Ако желаете членство в ДППБ то е редно да плащате годишен членски внос непрекъснато за времето, в което искате да сте членове на ДППБ.

Членството Ви подсигурява да бъдете своевременно информиран за всички национални и интернационални мероприятия в областта на позитивната психотерапия; да получавате съответната квалифицирана подкрепа в професионалната Ви дейност; да бъдат защитавани компетенцийте ви на специалист, ползващ метода на позитивната психотерапия или на квалифициран психотерапевт.

За целта е нужно да подадете молба до УС на ДППБ и платите годишен членски внос (20 лв.).

Сертифицираните базови консултанти и позитивните психотерапевти запазват правата си при непрекъснато 5-годишно членство в ДППБ при годишен членски внос – 20 лв.

Предимства:

  • контакт с другите психотерапевтични школи в България;
  • защита на правата на обучаваните съгласно националните стандарти.

Б/ Членство на ДППБ

Редовен член на WAPP

Групов член на БАП – седалище София – Членство в БАП

Дружеството е групов член на БАП. Това валидизира документа за Позитивен психотерапевт в общността и предоставя възможност на сертифицираните за вписване в регистъра на психотерапевтите в България.

Предимства:

  • регламентирана методически и съдържателно дейност;
  • ползване на интернационални треньори в обучителната дейност и супервизиите;
  • издаване на интернационални сертификати на обучилите се.

Асоцииран член на EAP и WCP посредством EFCPP и ICPP

Предимства:

  • Подсигурени интернационални професионални права съгласно решението на UNO от 6.05.2003г., определящи WCP за неправителствена организация (www.europsyche.org).
  • Възможност за получаване на серификат за психотерапевт със защитени права в Европа.