ГРАФИК за предстоящи и текущи курсове

//ГРАФИК за предстоящи и текущи курсове

ГРАФИК за предстоящи и текущи курсове

БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
В момента Благоевград Сформира се нова група –
базисен курс по позитивна психотерапия
Венка Петрова 0899 117 550
veni19@abv.bg
В момента Пловдив На 19-20 януари 2019 г. стартира група за базови умения.
Групата е отворена за добавяне на желаещи, до запълване на местата.
Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
В групата могат да се включат психолози, социални работници, педагози и други специалисти работещи в сферата на човешките взаимоотношения.
26-27 януари 2019 г. София Стартира нова група по Позитивна Психотерапия – базов курс.

Моля предварително да заявите участие.

Надежда Милева 0898 592 376
nadejdavel@abv.bg
Обучението се провежда веднъж месечно – събота и неделя, и се разпределя в рамките на 8 модула по 15 учебни часа.
Адрес: Ангел Кънчев 20 А
Събота: 9.30 – 17.00 и неделя: 9.30 – 14.30 ч.
02-03 февруари 2019 г. Велико Търново Базово ниво – „Конфликти“ Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
Начало: 9:30 ч.
22-23 февруари 2019 г. София Шеста среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020 evgeniya.yordanova@gmail.com Адрес: ул. Юри Венелин 1
09-10 март 2019 г. Варна Базово ниво „Конфликти“ Снежна Илиева 0899 680 851 Адрес: ул. „Райно Попович“ 5
16-17 март 2019 г. Пловдив Тема: „Транскултурален подход. Метафори“ Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
Групата е отворена.
16-17 март 2019 г. София Седма среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020 evgeniya.yordanova@gmail.com Адрес: ул. Юри Венелин 1
23-24 март 2019 г. Велико Търново Петстепенен модел – Базово ниво Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
13-14 април 2019 г. София Осма среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020 evgeniya.yordanova@gmail.com Адрес: ул. Юри Венелин 1
08-09 юни
2019 г.
София Стартира нова група по Позитивна Психотерапия – базов курс.

Моля предварително да заявите участие.

Надежда Милева 0898 592 376
nadejdavel@abv.bg
Обучението се провежда веднъж месечно – събота и неделя, и се разпределя в рамките на 8 модула по 15 учебни часа.
Адрес: Ангел Кънчев 20 А
Събота: 9.30 – 17.00 и неделя: 9.30 – 14.30 ч.

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
01-02 февруари 2019 г. София Начало на Групово самопознание – първа среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А,
Начало: 10:00 ч.
02-03 февруари 2019 г. София Фамилна ПП – първа среща Донка Петрова 0889 019 125 София, кв. „Овча купел“
Начало: 10:30 ч.
09-10 февруари 2019 г. София Групова психотерапия – 2 среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А,
Начало: 10:00 ч.
09-10 февруари 2019 г. Бургас Групова психотерапия Снежанка Димитрова 0887 311 948
09-10 февруари 2019 г. София Детско-юношеска ПП – първа среща Донка Петрова 0889 019 125 София, ул. „Лайош Кошут“ 53
Начало: 10:30 ч.
23-24 февруари 2019 г. София Кризи и кризисна интервенция Снежанка Димитрова 0887 311 948
23-24 февруари 2019 г. Варна Психосоматика III-та част Иванка Бончева 0887 722 581 Начало: 9:30 ч.
02-03 март 2019 г. София Фамилна ПП – първа среща Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: кв. „Овча купел“
Начало: 10:30 ч.
02-03 март 2019 г. Пловдив Групова супервизия Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: хотел „Интелкооп“
Начало: 11:00 ч.
16-17 март 2019 г. София Модул: Групово себепознание.
Групата е затворена.
Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
16-17 март 2019 г. Велико Търново Психодинамика Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
16-17 март 2019 г. Велико Търново Групова супервизия Иванка Бончева 0887 722 581 Начало: 10:00 ч.
16-17 март 2019 г. София Групова психотерапия – 3 среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А,
Начало: 10:00 ч.
23-24 март 2019 г. Варна Психосоматика – III част Иванка Бончева 0887 722 581 Адрес: ул. „Драгоман“ 5
Начало: 09:30 ч.
23-24 март 2019 г. Пловдив Психодинамика Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: хотел „Интелкооп“
Начало: 10:00 ч.
23-24 март 2019 г. София Групови супервизии. Групата е отворена. Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
23-24 март 2019 г. София Фамилна психотерапия –  начало Снежанка Димитрова 0887 311 948
29-30 март 2019 г. Велико Търново Фамилна психотерапия –  начало Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
31 март 2019 г. София Групова супервизия Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Мястото се уточнява
30-31 март 2019 г. София Детско-юношеска ПП Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: ул. „Лайош Кошут“ 53
Начало: 10:00 ч.
30-31 март 2019 г. Бургас Групова психотерапия Снежанка Димитрова 0887 311 948
06-07 април 2019 г. София Фамилна психотерапия – 1 среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А,
Начало: 10:00 ч.
06-07 април 2019 г. София Фамилна психотерапия Снежанка Димитрова 0887 311 948
13-14 април 2019 г. София Модул: Групово себепознание.
Групата е затворена.
Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
13-14 април 2019 г. Бургас Групова психотерапия Снежанка Димитрова 0887 311 948
20-21 април 2019 г. София Групови супервизии. Групата е отворена. Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
20-21 април 2019 г. Варна Психосоматика – последна част Иванка Бончева 0887 722 581 Адрес: ул. „Драгоман“ 5
Начало: 09:30 ч.
11-12 май 2019 г. София Фамилна психотерапия – 2 среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А,
Начало: 10:00 ч.
15-16 юни 2019 г. София Модул: Групово себепознание.
Групата е затворена.
Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
22-23 юни 2019 г. София Групови супервизии. Групата е отворена. Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
22-23 юни 2019 г. София Фамилна психотерапия – 3 среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А,
Начало: 10:00 ч.
2019-03-22T17:35:39+00:007 януари, 2019|Актуално|