БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
19-20 ноември 2022 г. Пловдив Втора среща на базовата група по Позитивна психотерапия в Пловдив.
Тема на занятието: „Транскултурален подход“.
Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
На този етап групата е отворена, могат да се включат още няколко желаещи да се обучават в метода.
Обучението е подходящи за студенти и специалисти по психология и други помагащи професии.
26-27 ноември 2022 г. Велико Търново Петстепен модел Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
В момента София Стартира нова група! Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020
evgeniya.yordanova@gmail.com
Необходимо е предварително записване на посочените координати за връзка с Е. Йорданова-Христова
07-08 януари 2023 г. Велико Търново Стартира група Базово ниво! Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
29-30 октомври 2022 г. София Фамилна психотерапия – Първа среща Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
19-20 ноември 2022 г. Пловдив Кризисна интервенция – 3 част Милена Манова 0899 175 517
19-20 ноември 2022 г. София Модул „Психопатология“ Боряна Чалъкова 0887 498 047
chalakova@gmail.com
Адрес: София, ж.к. Лагера, бл. 44А.
Начало в събота в 11:00
19-20 ноември 2022 г. Пловдив Групова психотерапия – първа среща. Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Групата е отворена, за хора, които нямат този модул.
26-27 ноември 2022 г. онлайн Модул „Психодинамика“ Боряна Чалъкова 0887 498 047
chalakova@gmail.com
Линкът ще се публикува в групата: Позитивна психотерапия- Групово себепознание (София 2021).
Начало 9:00.
09-10 декември 2022 г. онлайн Модул „Психодинамика“ Боряна Чалъкова 0887 498 047
chalakova@gmail.com
Линкът ще се публикува в групата: Позитивна психотерапия- Групово себепознание (София 2021).
Начало 9:00.
10-11 декември 2022 г. Пловдив Групова психотерапия – 2 част Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
10-11 декември 2022 г. Онлайн чрез платформата Zoom Фамилна психотерапия – 1 среща Милена Манова 0899 175 517
17-18 декември 2022 г. онлайн Модул „Психопатология“ Боряна Чалъкова
и д-р Петя Терзииванова
0887 498 047
chalakova@gmail.com
Линкът ще се публикува в групата: Позитум / Психопатология и Психосоматика.
Начало 9:00.
18 декември 2022 г. Бургас –
онлайн
Фамилна психотерапия Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Първата сесия ще бъде проведена онлайн.