БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
СФОРМИРА СЕ НОВА ГРУПА!
Начало – февруари 2024 г.
София Първи модул Евгения Йорданова 0887 359 020
evgeniya.yordanova@gmail.com
Адрес: кв. Лагера 44
6-7 април 2024 г. Пловдив Стартира група за базови умения в Пловдив. Групата е отворена и може да приеме желаещи да се обучават в метода до 11-12 май 2024 г. Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
Курсът е подходящ за дипломирани специалисти в направления: психология, педагогика, социални дейности, медицина (без стоматология) както и студенти най-малко в 3 курс на посочените специалности.
За повече информация и записване на тел. 0877 227787.
9-10 март 2024 г. Велико Търново СТАРТИРА – Базова група Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Ун бесо“, ул. „Независимост“ 2
Начало: 10 ч.
16-17 март 2024 София 14 модул – Колоквиум Евгения Йорданова 0887 359 020
evgeniya.yordanova@gmail.com
Адрес: кв. Лагера 44

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
Март 2024 г. Бургас Групова психотерапия – III семинар Стефани Томчева 0885 888 700
Март 2024 г. Велико Търново Кризи и кризисна интервенция – III семинар Стефани Томчева 0885 888 700
13-14 април 2024 г. Велико Търново Фамилна ПП Донка Петрова 0889 019 125
Април 2024 г. Бургас Групово себепознание – старт на групата Стефани Томчева 0885 888 700
Април 2024 г. Бургас Групови супервизии – I семинар Стефани Томчева 0885 888 700
Април 2024 г. Бургас Групова психотерапия – I семинар Стефани Томчева 0885 888 700
11-12 май 2024 г. Велико Търново Групова супервизия Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на „Интелекти“
Начало: Събота от 10:30 ч.
18-19 май 2024 г. Пловдив Фамилна ПП Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на хотел „Интелкооп“
Начало: Събота от 12:00 ч.
08-09 юни 2024 г. Велико Търново Групова супервизия Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на „Интелекти“
Начало: Събота от 10:30 ч.
15-16 юни 2024 г. Пловдив Фамилна ПП Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на хотел „Интелкооп“
Начало: Събота от 12:00 ч.
06-07 юли 2024 г. Велико Търново Групова супервизия Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на „Интелекти“
Начало: Събота от 10:30 ч.