График за предстоящи и текущи курсове2019-01-10T15:41:00+00:00

ГРАФИК за предстоящи и текущи курсове

БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
В момента Благоевград Сформира се нова група –
базисен курс по позитивна психотерапия
Венка Петрова 0899 117 550
veni19@abv.bg
В момента Пловдив На 19-20 януари 2019 г. стартира група за базови умения. Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
В групата могат да се включат психолози, социални работници, педагози и други специалисти работещи в сферата на човешките взаимоотношения.
03-04 ноември 2018 г. Варна Базисен курс. Групата е отворена. Снежана Илиева 0899 680 851 Обучението се провежда веднъж месечно – събота и неделя.
Адрес: ул. „Райно Попович“ – 5
19-20 януари 2019 г. София Пета среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020 evgeniya.yordanova@gmail.com Адрес: ул. Юри Венелин 1
26-27 януари 2019 г. София Стартира нова група по Позитивна Психотерапия – базов курс.

Моля предварително да заявите участие.

Надежда Милева 0898 592 376
nadejdavel@abv.bg
Обучението се провежда веднъж месечно – събота и неделя, и се разпределя в рамките на 8 модула по 15 учебни часа.
Адрес: Ангел Кънчев 20 А
Събота: 9.30 – 17.00 и неделя: 9.30 – 14.30 ч.
02-03 февруари 2019 г. Велико Търново Базово ниво – „Конфликти“ Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
Начало: 9:30 ч.
22-23 февруари 2019 г. София Шеста среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020 evgeniya.yordanova@gmail.com Адрес: ул. Юри Венелин 1
16-17 март 2019 г. София Седма среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020 evgeniya.yordanova@gmail.com Адрес: ул. Юри Венелин 1
13-14 април 2019 г. София Осма среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020 evgeniya.yordanova@gmail.com Адрес: ул. Юри Венелин 1

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
03-04 ноември 2018 г. София Начало на модул „Кризисна интервенция“ Милена Манова 0899 17 55 17 Адрес: Институт по Позитивна психотерапия, ул. „Райко Алексиев“ 46 А
17-18 ноември 2018 г. Велико Търново Групово себепознание Донка Петрова 0889 019 125 Зала на ЦПО „Интелекти“
01-02 декември 2018 г. София Кризи и Кризисна интервенция (начало) Снежанка Димитрова 0887 311 948
snejidim@gmail.com
01-02 декември 2018 г. София Начало на модул „Кризисна интервенция“ Милена Манова 0899 17 55 17 Адрес: Институт по Позитивна психотерапия, ул. „Райко Алексиев“ 46 А
08-09 декември 2018 г. София Модул: Психосоматика, 3 семинар Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
15-16 декември 2018 г. Варна Психосоматика (начало на модула) Иванка Бончева 0887 722 581 Адрес: ул. Драгоман 5
Начало: 09:30 ч.
12-13 януари 2019 г. София Mодул: Групово себепознание.
Групата е затворена.
Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
19-20 януари 2019 г. София Модул: Психосоматика, 4 семинар Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
19-20 януари 2019 г. Пловдив Групова супервизия Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: хотел „Интелкооп“
Начало: 10:00 ч.
26-27 януари 2019 г. Велико Търново „Психодинамика“- трета среща Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелкооп“
Начало: 09:30 ч.