ГРАФИК за предстоящи и текущи курсове

//ГРАФИК за предстоящи и текущи курсове

ГРАФИК за предстоящи и текущи курсове

БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
В момента Хасково Сформира се група за базови умения в гр. Хасково.

Групата ще стартира при наличие на 12 записани кандидати.

Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
В групата могат да се включат психолози, социални работници, педагози, юристи, медицински работници и др., които имат пряка работа с хора.
В момента Пловдив Сформира се група за обучение на базисно ниво по позитивна психотерапия.

Групата стартира на 5-6 октомври 2019 г.

Татяна Канчева 0884 477 067
tatiana_awe@yahoo.com
За студенти и работещи в областта на психологията и помощните професии.
В момента Враца Сформира се група за обучение на базисно ниво по позитивна психотерапия Венка Петрова 0899 117 550
veni19@abv.bg
В момента Монтана Сформира се група за обучение на базисно ниво по позитивна психотерапия Венка Петрова 0899 117 550
veni19@abv.bg
В момента Перник Сформира се група за базови умения в гр. Перник.

Групата ще стартира при наличие на 12 записани кандидати.

Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
В групата могат да се включат психолози, социални работници, педагози, юристи, медицински работници и др., които имат пряка работа с хора.
06-07 април 2019 г. Благоевград Стартира група за обучение по позитивна психотерапия – базово ниво Венка Петрова 0899 117 550
veni19@abv.bg
11-12 май 2019 г. Велико Търново Базов курс – Петстепенен модел – обобщение Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
01-02 юни
2019 г.
Велико Търново Начало на базов курс – Първа среща – Транскултурален подход Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
08-09 юни
2019 г.
София Стартира нова група по Позитивна Психотерапия – базов курс.

Моля предварително да заявите участие.

Надежда Милева 0898 592 376
nadejdavel@abv.bg
Обучението се провежда веднъж месечно – събота и неделя, и се разпределя в рамките на 8 модула по 15 учебни часа.
Адрес: Ангел Кънчев 20 А
Събота: 9.30 – 17.00 и неделя: 9.30 – 14.30 ч.
08-09 юни
2019 г.
Пловдив Тема: „Работа с WIPPF. Трите стадия на интеракция – свързване, диференциране, отделяне.“ Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
13-14 юли
2019 г.
Пловдив Тема: „Недоразумения. Динамика на конфликта – АК, ОК“ Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
11-12 май 2019 г. София Детско-юношеска ПП Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: ул. „Лайош Кошут“ 53
Начало: 10:00 ч.
11-12 май 2019 г. София Групово самопознание – 3 среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А
25-26 май 2019 г. Велико Търново Фамилна психотерапия Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Интелекти“
01-02 юни 2019 г. Пловдив Психодинамика Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: хотел „Интелкооп“
Начало: 10:00 ч.
01-02 юни 2019 г. София Групово самопознание – 4 среща Милена Манова 0899 17 55 17 София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А
15-16 юни 2019 г. София Модул: Групово себепознание.
Групата е затворена.
Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
22-23 юни 2019 г. София Групови супервизии. Групата е отворена. Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
22-23 юни 2019 г. София Фамилна психотерапия – 1 среща Милена Манова 0899 17 55 17 Адрес: София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А
13-14 юли 2019 г. София Групово самопознание – 5 среща Милена Манова 0899 17 55 17 Адрес: София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А
13-14 юли 2019 г. София Модул: Психодинамика –  начало.
Групата е отворена.
Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
20-21 юли 2019 г. София Фамилна психотерапия – 2 среща Милена Манова 0899 17 55 17 Адрес: София, ул. „Райко Алексиев“ 46 А
20-21 юли 2019 г. София Групови супервизии. Групата е отворена. Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: Асоциация „Родители“, София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
Начало: 12:00 ч.
05-06 октомври 2019 г. Пловдив Модул „Себепознание в група“- стартира 1-ва среща Константин Воденичаров 0886 542 745 k.vodenicharov@abv.bg Групата е отворена за нови участници.
2019-06-26T18:35:56+00:0025 юни, 2019|Актуално|