БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
В момента Пловдив Сформира се група за базови умения по позитивна психотерапия, която ще стартира през месец март 2024 г. Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
Курсът е подходящ за дипломирани специалисти в направления: психология, педагогика, социални дейности, медицина (без стоматология) както и студенти най-малко в 3 курс на посочените специалности.
30 септември – 1 октомври 2023 г. София Стартира група базово ниво. Надежда Милева 0898 592 376
milevanadejda@gmail.com
28-29 октомври 2023 г. Велико Търново Базово ниво – Петстепенен модел. Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Зала „Ун бесо“, ул. „Независимост“ 25
11-12 ноември 2023 г. Велико Търново Базово ниво – Петстепенен модел /упражнения/. Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Зала „Ун бесо“, ул. „Независимост“ 25
09-10 декември 2023 г. Благоевград Модул 7 с тема: “ Трите интеракционни стадия в интеракцията клиент – терапевт“ Венка Петрова 0899 117 550

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
21-22 октомври 2023 г. Пловдив Психодинамика Донка Петрова 0889 019 125 Учебна зала хотел „Интелкооп“
28-29 октомври 2023 г. София  Кризи на развитието /2 ч./ Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
28-29 октомври 2023 г. София Психодинамика – 5-та среща Надежда Милева 0898 592 376
milevanadejda@gmail.com
28-29 октомври 2023 г. онлайн Модул Групова супервизия Боряна Чалъкова 0887 498 047
chalakova@gmail.com
Начало: в събота и неделя от 9:00 до 15:00 ч.
Линк за връзка: https://meet.google.com/oyw-ieqz-zth
Октомври 2023 г. Благоевград Модул Групова психотерапия Милена Манова 0899 175 517
04-05 ноември 2023 г. Пловдив Модул „Себепознание в група“- стартира 1-ва среща Константин Воденичаров 0886 542 745
k.vodenicharov@abv.bg
Групата все още е отворена за нови участници.
04-05 ноември 2023 г. Пловдив Психопатология – начало Валентина Христова съвместно с доц. Зл. Арабаджиев 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: хотел Интелкооп
18-19 ноември 2023 г. Пловдив Психопатология Валентина Христова съвместно с доц. Зл. Арабаджиев 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: хотел Интелкооп
25-26 ноември 2023 г. София Модул Групова супервизия Боряна Чалъкова 0887 498 047 chalakova@gmail.com Отворена група.
Начало в 11:00 ч. на 25.11.23 г.
Място на провеждане – ж.к. Лагера 44А
Ноември 2023 г. Благоевград Модул Групова психотерапия Милена Манова 0899 175 517
02-03 декември 2023 г. София Модул Себепознание в група Боряна Чалъкова 0887 498 047 chalakova@gmail.com Групата все още е отворена.
Начало в 11:00 ч. на 02.12.23 г.
Място на провеждане – ж.к. Лагера 44А
Декември 2023 г. Благоевград Модул Групова психотерапия Милена Манова 0899 175 517
09-10 декември 2023 г. София Кризи и кризисна интервенция Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
16-17 декември 2023 г. Велико Търново Психопатология Валентина Христова съвместно с доц. Зл. Арабаджиев 0887 178 162
devale@abv.bg
Адрес: „Ун бесо“, ул. „Независимост“ 25
13-14 януари 2024 г. София Фамилна психотерапия – начало Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg