БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
В момента Благоевград Сформира се група за обучение по позитивна психотерапия на базово ниво. Венка Петрова 0899 11 75 50
veni19@abv.bg
17-18 юни 2023 г. Пловдив Стартира група за обучение на Базисно ниво по Позитивна психотерапия (групата е отворена). Татяна Канчева 0884 477 067
tatiana_awe@yahoo.com
За студенти и работещи в областта на психологията и помощните професии. Групата е отворена и за неспециалисти.
В момента София Стартира нова група по позитивна психотерапия – базово ниво на 25-26 февруари Надежда Милева 0898 592 376 milevanadejda@gmail.com
29-30 април 2023 г. Велико Търново Базов курс – „Първични способности“ Валентина Христова 0887 178 162 Адрес: „Ун Бесо“
Начало: 9:30 ч.
13-14 май 2023 г. Велико Търново Базов курс – „Вторични способности“ Валентина Христова 0887 178 162 Адрес: „Ун Бесо“
Начало: 9:30 ч.

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
11-12 март 2023 г. София Модул Групово себепознание Донка Петрова 0889 01 91 25 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 113
11-12 март 2023 г. София Модул Психосоматика Боряна Чалъкова
и д-р Петя Терзииванова
0887 498 047
chalakova@gmail.com
ЖК „Лагера“ 44 А,
Начало 11:00 ч.
18-19 март 2023 г. Варна Групово себепознание Снежанка Димитрова 0887 31 19 48
25-26 март 2023 г. Велико Търново Групова ПП Донка Петрова 0889 01 91 25 гр. Велико Търново, зала „Интелекти“
25-26 март 2023 г. София Модул Психодинамика Боряна Чалъкова 0887 498 047
chalakova@gmail.com
ЖК „Лагера“ 44 А,
Начало 11:00 ч.
01-02 април 2023 г. Велико Търново „Психосоматика“ – 2 ч. Валентина Христова 0887 178 162 Адрес: „Ун Бесо“,
Начало 10:00 ч.
08-09 април 2023 г. онлайн Модул Детско-юношеска психотерапия Снежанка Димитрова 0887 31 19 48
22-23 април 2023 г. София Модул Психодинамика Боряна Чалъкова 0887 498 047
chalakova@gmail.com
ЖК „Лагера“ 44 А,
Начало 11:00 ч.
22-23 април 2023 г. онлайн Детска психотерапия – първа част Милена Манова 0899 17 55 17
22-23 април 2023 г. Варна Групово себепознание Снежанка Димитрова 0887 31 19 48
22-23 април 2023 г. Велико Търново „Психосоматика“ – 3 ч. Валентина Христова 0887 178 162 Адрес: „Ун Бесо“,
Начало 10:00 ч.
22-23 април 2023 г. Велико Търново Групова ПП Донка Петрова 0889 01 91 25 гр. Велико Търново, зала „Интелекти“
29-30 април 2023 г. онлайн Модул Психопатология, втори семинар Снежанка Димитрова 0887 31 19 48
13-14 май 2023 г. Пловдив Психодинамика Донка Петрова 0889 01 91 25 Учебна зала В2, хотел „Интелкооп“
Начало на 13 май – 12 часа
13-14 май 2023 г. София Детска психотерапия – втора част – група 1 Милена Манова 0899 17 55 17 Място на провеждане: София, ул. „Цар Иван-Асен“II № 5
21-22 май 2023 г. София Модул Психодинамика Боряна Чалъкова 0887 498 047
chalakova@gmail.com
ЖК „Лагера“ 44 А,
Начало 11:00 ч.
21-22 май 2023 г. София Детска психотерапия – втора част – група 2 Милена Манова 0899 17 55 17 Място на провеждане: София, ул. „Цар Иван-Асен“II № 5
27-28 май 2023 г. Велико Търново Групова ПП Донка Петрова 0889 01 91 25 гр. Велико Търново, зала „Интелекти“
27-28 май 2023 г. София Модул Психодинамика Надежда Милева 0898 59 23 76 Групата стартира на 27 май.
03-04 юни 2023 г. онлайн Детска психотерапия – трета част Милена Манова 0899 17 55 17
24-25 юни 2023 г. Велико Търново Групова ПП Донка Петрова 0889 01 91 25 гр. Велико Търново, зала „Интелекти“