График за предстоящи и текущи курсове

График legenda

 

Базисно ниво

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
В момента гр. Благоевград Сформира се нова група –
базисен курс по позитивна психотерапия
Венка Петрова 0899 117 550
veni19@abv.bg
В момента гр. Пловдив Сформира се група за базови умения по Позитивна психотерапия.

Базовият курс стартира на 31.03.2018г.

Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
В групата могат да се включат психолози, социални работници, педагози и други специалисти работещи в сферата на човешките взаимоотношения
16-17 декември 2017г. гр. София Трета среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020
evgeniya.yordanova
@gmail.com
Адрес: бул. Евлоги Георгиев 79
16-17 декември 2017г. гр. Пловдив тема „Трите стадия на интеракция“ Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
23 декември 2017г. гр. Пловдив тема „Недоразумения. Динамика на конфликта – АС, АК“ Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
06-07 януари 2018г.  гр. Велико Търново Базова група по Позитивна психотерапия – 4-та среща Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
Начало: 10:00ч.
Адрес: „Интелекти“
27-28 януари 2018г. гр. София Четвърта среща Евгения Йорданова-Христова 0887 359 020
evgeniya.yordanova
@gmail.com
Адрес: бул. Евлоги Георгиев 79
27-28 януари 2018г. гр. София Стартира нова група по Позитивна Психотерапия – базов курс.

Моля предварително да заявите участие.

Надежда Милева 0898 592 376
nadejdavel@abv.bg
Обучението се провежда веднъж месечно – събота и неделя и се разпределя в рамките на една година (10 модула по 12 уч. часа).
Събота 9:30-16:00ч. Неделя 9:30-13:30 ч.
Адрес: Ангел Кънчев 20 А.
27-28 януари 2018г. гр. Благоевград Базисен курс по позитивна психотерапия – втора среща Венка Петрова 0899 117 550
veni19@abv.bg
Адрес: ул. „Страцин“ № 6

Майсторско ниво

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
02-03 декември 2017г. гр. Варна Групова супервизия проф. Иванка Бончева 0887 722 581 Адрес: Драгоман № 5
Начало: 10:00ч.
09-10 декември 2017г. гр. Варна Психодинамика, втора част проф. Иванка Бончева 0887 722 581 Адрес: Драгоман № 5
Начало: 09:00ч.
16-17 декември 2017г. гр. София Модул „Себепознание в група“ Константин Воденичаров 0886 542 745
k.vodenicharov@abv.bg
16-17 декември 2017г. гр. София модул: Психодинамика, ІІІ. семинар „Първично психотерапевтично интервю“ Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: кв. Овча купел, ул. Месечинка №7
Начало: 12:00ч.
16-17 декември 2017г. гр. Варна Супервизия в група Снежанка Димитрова 0887 311 948
snejidim@gmail.com
13-14 януари 2018г. гр. Бургас Фамилна терапия Снежанка Димитрова 0887 311 948
snejidim@gmail.com
13-14 януари 2018г. гр. Велико Търново Групова психотерапия – последна среща Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
20-21 януари 2018г. гр. София модул: Психодинамика, ІV семинар „Първично психотерапевтично интервю – работа с казуси“ Боряна Чалъкова 0887 498 047 Адрес: кв. Овча купел, ул. Месечинка №7
Начало: 12:00ч.
20-21 януари 2018г. гр. Варна Психодинамика ВК проф. Иванка Бончева 0887 722 581 Адрес: Драгоман № 5
Начало: 09:00ч.
20-21 януари 2018г. гр. Велико Търново Групово себепознание Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
20-21 януари 2018г. гр. София Модул „Себепознание в група“- 1-ва среща Константин Воденичаров 0886 542 745
k.vodenicharov@abv.bg
Групата е отворена за нови участници
27-28 януари 2018г. гр. София Кризисна интервенция / Кризи Валентина Христова 0887 178 162
devale@abv.bg
27-28 януари 2018г. гр. Варна Групови супервизии проф. Иванка Бончева 0887 722 581 Адрес: Драгоман № 5
Начало: 10:00ч.
24-25 февруари 2018г. гр. София Модул „Себепознание в група“- 1-ва среща Константин Воденичаров 0886 542 745
k.vodenicharov@abv.bg
Групата е отворена за нови участници.