БАЗИСНО НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
6-7 април 2024 г. Пловдив Стартира група за базови умения в Пловдив. Групата е отворена и може да приеме желаещи да се обучават в метода до 11-12 май 2024 г. Диана Зафирова 0877 227 787
d_zafirova@abv.bg
Курсът е подходящ за дипломирани специалисти в направления: психология, педагогика, социални дейности, медицина (без стоматология) както и студенти най-малко в 3 курс на посочените специалности.
За повече информация и записване на тел. 0877 227787.
Започва нова група на
18-19 май 2024 г.
София Базов курс по Позитивна психотерапия Гергана Бенчева и Елена Дражева 0878 654188, gerybencheva@gmail.com и 0898 22 33 18, drajevae@gmail.com Адрес: кв. Младост 3, бл. 303 А
Начало:
края на 2024 г. или началото на 2025 г.
Пловдив Сформира се група за обучение на базисно ниво по позитивна психотерапия Татяна Канчева 0884 477067
tatiana_awe@yahoo.com
За студенти и работещи в областта на психологията и помощните професии.

МАЙСТОРСКО  НИВО

ДАТА ГРАД ТЕМА ВОДЕЩ КОНТАКТИ ИНФОРМАЦИЯ
11-12 май 2024 г. Велико Търново Групова супервизия Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на „Интелекти“
Начало: Събота от 10:30 ч.
18-19 май 2024 г Пловдив  Стартира модул „Себепознание в група“ Валя Христова 0887 178 162 Групата е отворена до започване на модула. За повече информация – 0887 178 162
18-19 май 2024 г. Пловдив Фамилна ПП Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на хотел „Интелкооп“
Начало: Събота от 12:00 ч.
08-09 юни 2024 г. Велико Търново Групова супервизия Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на „Интелекти“
Начало: Събота от 10:30 ч.
15-16 юни 2024 г. Пловдив Фамилна ПП Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на хотел „Интелкооп“
Начало: Събота от 12:00 ч.
06-07 юли 2024 г. Велико Търново Групова супервизия Донка Петрова 0889 019 125 Адрес: зала на „Интелекти“
Начало: Събота от 10:30 ч.