Уважаеми колеги,

Имаме честта да ви уведомим, че след успешно провелата се XII-та Национална конференция по Позитивна психотерапия в гр. Пловдив, УС на ДППБ взе решение част от събраните приходи да бъдат заделени в полза на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ за изграждането на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания.
В тази връзка бихме искали да изразим благодарността си към всички участници в конференцията, които с присъствието си допринесоха за възможността това да се случи.

С уважение: УС на ДППБ