История на Дружеството по позитивна психотерапия в България

Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ) се заражда през 1992 г. с първите курсове на д-р Арно Реммерс.

Година по-късно 23 от най-самоотвержените участници в усвояването на метода провеждат учредително събрание и така ДППБ получава своята юридическа регистрация на сдружение с нестопанска дейност в полза на частни лица.

За председател на ДППБ е избрана Иванка Бончева – тогава клиничен психолог и научен сътрудник към Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ Варна. Проф. д. пс. Иванка Бончева оглавява ДППБ до 2013 г.

Две години д-р Арно Реммерс, вече усвоил българския език, провежда курсове и семинари в различни градове на България: Варна, Русе, София, Велико Търново, Пловдив, Добрич, Горна Оряховица, Благоевград и още 7 други селища. В същото това време той подготвя и първите български лектори и треньори по позитивна психотерапия: Проф. д. пс. Иванка Бончева, Боряна Чалъкова, Цветанка Маринова и Снежана Илиева.

Към настоящия момент през обучителните модули, предлагани от ДППБ са преминали над 12600 души, предимно психолози, лекари, педагози и учители, социални работници. Те ползват познанията си в метода като психотерапевти или в рамките на тясната им професия.

Интернационални сертификати за придобити умения за работа с метода на позитивната психотерапия притежават над 100 души.
Званието Позитивен психотерапевт със съответен международен сертификат носят над 50 души.
По настоящем за разпространение на метода на позитивната психотерапия в България работят 5 базови и 10 майстор-треньори

В квалификацията на психотерапевти ДППБ следва унифицираната и приета от EAP обучителна стандартизирана програма на Световната Асоциация по позитивна психотерапия (WAPP).

Лекторската група осъществява допълнително тематични курсове и семинари, съгласно заявените потребности на дадена социална група, организация или институция и работи също по целеви програми и проекти.