Книги

Приложна педагогическа психология

Приложна педагогическа психология

„Ръководството на проф. д.пс.н. Галя Герчева и Снежана Илиева „Приложна педагогическа психология: интелигентните емоции и чувства“ дава възможност да се работи както за себепознанието, така и за познанието на другите. Практикумът, съдържащ многобройни упражнения организирани по сесии, се отличава с важно качество – обвързва психологическата теория с практиката. Всеки читател може да намери много полезна информация – за себе си и за работа с деца и подрастващи, за теоретичните интерпретации на емоционалната сфера и за практическите знания.“

Доц. д-р Д. Карагяурова

Цена: 29 лв.
За поръчка: тел. 0899 680 851 (Снежана Илиева)

За закупуване на представените по-долу книги:

– на адреса на ДППБ (вж. Контакти)
– чрез издателство “Славена” – Варна – 052 603 054
books@slavena.net; www.slavena.net