Уважаеми колеги,
На 20.04.18 г. в хотел „Хемус“ – гр. София ще се проведе

колоквиум за защита на правоспособност за позитивни психотерапевти.

Желаещите да се явят могат да направят своята заявка за участие до 15.02.18 г. на e-mail: sekretardppb@gmail.com в свободен текст, като приложат сканирани страници на квалификационна книжка (удостоверяващи необходимия хорариум от часове за обучението по ППТ) и автобиография.

Крайният срок за изпращане на необходимите, разработени 5 случая с клиенти е 20.03.18 г.

До 12.04.18 г. на всеки един от заявилите желанието си за явяване ще бъде върнат отговор за допускане или не до колоквиум и рецензия на случаите, които е представил.

Таксата за явяване на колоквиум е 50 лв. и се заплаща на място, преди защитата.