Световната асоциация по Позитивна и Транскултурална Психотерапия (WAPP) е  организация, чиято основна функция е да насърчава и подкрепя развитието на теорията и практиката в Метода на Позитивната психотерапия. Тя се състои от национални асоциации, регионални учебни заведения, центрове и представителства по Позитивна психотерапия. Асоциацията предоставя следдипломно обучение по психотерапия, семейна психотерапия и консултиране в целия свят.

Съществуват различни видове обучение и следдипломно образование в областта на Позитивната психотерапия. Често въпросът са свежда до това, какъв сертификат или документ получават участниците в края на обучението и как могат да го използват в своята страна. В същото време нормативните актове във всяка страна се различават и търсенето на един общ подход изглежда невъзможно.

Към настоящия момент съществуват само два официални тренинга на WAPP – КурсБазов курс (210 часа), който завършва със сертификат за „Базов консултант по позитивна психотерапия“, при изпълнени изисквания от критериите (посочени по долу) и Курс – Майсторско ниво I и II част (1200 часа), който завършва с получаването на сертификат за „Сертифициран позитивен психотерапевт“.

За всеки от тези два тренинга съществуват ясни критерии включване в обучение.

От 1 юли 2022 г. тези два тренинга се обединяват в един, чието успешно завършване гарантира придобиването на сертификат за „Европейски сертифициран позитивен психотерапевт“ по критериите на Европейската асоциация по психотерапия (EAP).

*Фактическият лиценз и право за упражняване на консултативна и психотерапевтична практика зависи от законодателството на съответната страна.

Следдипломно обучение по Позитивна психотерапия

1. Базово ниво (210 часа) със сертификат „Базов консултант по позитивна психотерапия“.

2 и 3. Майсторско ниво (1200 часа) със сертификат „ Европейски сертифициран позитивен психотерапевт“.

Тези обучения са предназначени само за определени професионални групи (виж критериите по долу). Курсовете се провеждат по утвърдена от WAPP учебна програма и завършилите ги успешно участници придобиват званието базов консултант и/или позитивен психотерапевт.

Професионалната подготовка на участниците (дипломи) предварително се проверят от организациите и треньорите. Стойността на сертификата е указана в интернет страницата на WAPP.

Критерии за постъпване в базово и майсторско ниво за специалисти с право на сертификация:

 • Степен бакалавър в една от следните специалности: психология, педагогика, социална работа, вкл. и указаните на национално ниво в Информираното съгласие
 • Степен в областта на медицината (без стоматолози и фармацевти).
 • Степен магистър в областта на психологията.
 • Степен бакалавър или магистър в социално-хуманистична област с 400 часа обучение по психология или психиатрия в университет или акредитиран държавен институт за следдипломна подготовка (400 часа, придобити в рамките на обучението за бакалавър / магистър или в психологическо следдипломно образование, аспирантура и др.).

Участниците в майсторско ниво продължават само след получаване на „Сертификат за базов консултант“. 

На вашето Внимание!

Базово ниво (Базов курс за не специалисти) е достъпно и за различни специалисти, които не покриват посочените критерии. Участниците се обучават от сертифицирани треньори по Позитивна психотерапия (в рамките на основната група или в самостоятелна група). В края на курса, в случай на самостоятелно сформирана група, се издава „Сертификат за участие“. Този сертификат се подписва от WAPP в лицето на неговия президент и треньорът, провел курса на обучение и се заплаща същата цена като за базов консултант към WAPP.

При участие в основна група (участници, отговарящи на критериите), обучението завършва със „Сертификат за участие“, издаден от организацията – ДППБ и подписан от президента на ДППБ и от треньора. Заплаща се по цена на организацията.

И двата сертификата гарантират придобити знания и умения в ППТ и правото да се ползва Метода на ППТ в рамките на усвоената професия.

СЕРТИФИКАТЪТ НЕ ДАВА ПРАВА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ!

Базово ниво по Позитивна психотерапия

 Продължителност 210 часа, (5 семинара продължителност не по малко от 12 месеца.)

 • 180 часа теория и методология , обсъждане на литература и практически примери.
 • 30 часа групово себепознание

Звание и квалификация.

 • Участниците получават сертификат за базов консултант ако отговарят на горе указаните критерии, всички останали, които са взели участие, но не покриват въпросните критерии получават сертификат за участие (преминат базов курс по Позитивна психотерапия).
 • Тренингът запознава участниците с метода и използването му в ситуации на професионално консултиране и други междуличностни отношения.
 • Базово ниво се завършва при следните условия: Себерефлексивно есе; разработени 3 казуса и колоквиум.

Майсторско ниво по позитивна психотерапия I част

2.1 Предварителни условия за участниците.

 • Преминато базово ниво (210 часа), сертификация от WAPP за базов консултант по Позитивна психотерапия.
 • Пълно членство в WAPP.

2.2 Продължителност (550 часа, 18 модула, минимално време 2 години)

 • 210 часа групово себепознание
 • 340 часа теория.

2.3 Звание и квалификация – Кандидат за сертифициране като позитивен психотерапевт

Майсторско ниво на обучението по Позитивна психотерапия II част

3.1 Предварително условие за участие

 • Завършено участие в майсторски курс част 1
 • Минимум 1 година теоретична подготовка в майсторски курс част 1

3.2 Продължителност (650 часа)

 • 500 часа практика с клиенти (частна практика, болници, НПО и т.н.)
 • Супервизия ( групова и индивидуална)

3.3 Звание и квалификация

 • Европейски сертифициран психотерапевт
 • Обучението ще позволи на участниците да работят с клиенти в терапевтични ситуации като използват инструментите на ППТ.
 • Обучението завършва с разработването на 5 сертификационни казуса под супервизия и успешно преминат колоквиум.

Съдържанието на учебните програми се обсъжда в настоящия момент от членовете на Борда на Директорите на WAPP и действащата към WAPP комисия за стандарти и учебни програми, в която влизат представители на школата от различни държави.