Научна дейност

До момента ДППБ е регистрирало:

  • Участие в над 13 интернационални конференции, 5 световни конгреси и 10 тренинг-семинари с минимум 12 представители във всеки форум
  • Проведе се 8-мата национална конференция с общ брой 136 членове на ДППБ. Тематиката отново беше фамилна психотерапия. Гост-лектор: д-р Арно Реммерс, д-р Гунтер Хюбнер, Енвер Ческо (представители на WAPP)
  • издаване на бюлетин на ДППБ – “Positum” (начало 1994г.; СЕГА В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ)
  • научни публикации в списания – 62
  • дисертации – 3
  • дипломни работи – 9

Уникален научен принос е използването на метода на позитивната психотерапия в работата на училищните психолози, социалните работници и обучението по здравен мениджмент – заслуга на д-р Арно Реммерс и интереса на работещите в тези области.