Регистър на сертифицираните позитивни психотерапевти

Надежда Милева 
гр. София

phone: +359 898 592376
e-mail: milevanadejda@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, арт терапевт, сертифициран позитивен психотерапевт, базисен треньор по позитивна психотерапия. Психолог и психотерапевт работещ с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Евгения Йорданова – Христова
гр. София

phone: +359 887 359 020
evgeniya.yordanova@gmail.com

виж повече

Магистър към СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифициран позитивен психотерапевт от 2008 г. и базисен треньор в метода. Работи психотерапевтично с деца, възрастни и семейства. Психолог и координатор на терапевтично звено към Фондация „За Нашите деца”. Специализации в сферата на психодрама и арт-терапия, клиничен опит в психопатология, работа с жертви на насилие и с деца от институции, осиновители и приемни родители.

виж по-малко

Милена Иванова Манова 
гр. София

phone: +359 899 175 517
e-mail: positumbg@gmail.com

виж повече

Психолог – психотерапевт. Майстор-треньор и супервизор по позитивна психодинамична и детска психотерапия. Управител на Институт по Позитивна психотерапия. Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ и НАТФИЗ по детска психология и психотерапия. Има дългогодишна практика с деца, родители, възрастни и партньорски двойки. Автор и лектор. Допълнителни терапевтични модалности: завършени обучения по Транзакционен анализ и ЕМДР.
Член на WAPP, ДПБ и ДППБ.

виж по-малко

Веска Иванова
гр. София

phone: +359 888 956 001
e-mail:

виж повече

Магистър по психология, сертифициран позитивен психотерапевт през 2009 г. Работи с деца и възрастни.

виж по-малко

Галина Кабаджова
гр. София

phone: +359 889 126 971
g.kabadzhova@analysingminds.com

виж повече

Магистър психолог, практикуващ хипнотерапевт и профайлър; автор на рубриката „Говори Психолога“. Завършва Философия и Психология в СУ „Св. Климент Охридски“ с обучение и специализация в Копенхаген, Дания. В настоящия момент работи по докторската си дисертация. Съосновател на единствената по рода си платформа за психологическо профилиране Analysing Minds. Частна практика: индивидуална и фамилна терапия, работа с юноши, подрастващи, групи и криминално проявени лица.
Адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев 79
www.analysingminds.com

виж по-малко

Елена Гекова
гр. София

phone: +359 885 246 535
egekova@abv.bg

виж повече

Психотерапевт, детски психолог, коуч; работи с деца, юноши и възрастни.
Адрес: гр. София, жк Лозенец

виж по-малко

Елеонора Йорданова
гр. София

phone: + 359 988 866 473
elly.yordanova@gmail.com

виж повече

Магистър по психология и сертифициран позитивен психотерапевт. Работи с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Галя Йоргова
гр. София

phone: +359 0885 709 509
gvyorgova@abv.bg

повече

Сертифициран позитивен психотерапевт.
Магистър по организационна и социална психология.

скрий

Гергана Димова
гр. София

phone: +359 886 544 119
gghristova@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, психотерапевт към ДППБ.
Психологическо консултиране и психотерапия с деца, възрастни и семейства при:

 • преодоляване на възрастови кризи;
 • семейни кризи, развод и раздяла;
 • междуличностни конфликти;
 • загуба на близък човек;
 • стрес;
 • тревожни и депресивни състояния;
 • потребност от личностно израстване и себепознание.

виж по-малко

Катерина Казашка
гр. София

phone: +359 896 700 402
katerinakazashka@gmail.com

виж повече

Магистър по клинична психология – психоаналитична перспектива. Сертифициран позитивен психотерапевт на свободна практика. Разработва докторантура в областта на човешкия фактор и обучението на летателно-технически състав към ТУ – София. Сериозен опит в психодраматична работа в групи със зависими към „Доверие за здраве АГПСМП“. Развита практика в онлайн консултиране и терапия от 2014 г. Психотерапевтична и консултативна работа насочена към възрастни, юноши и семейства с широк спектър на психични страдания.

виж по-малко

Роза Филева-Хаджова
гр. София

phone: +359 889 70 66 87
roza.fileva@gmail.com

виж повече

Сертифициран позитивен психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ) и Световната асоциация по позитивна психодинамична и транскултурална психотерапия, Германия (WAPP), има магистърска степен на образование, завършва психология и клинична социална работа, има професионална квалификация – учител по психология, преминава обучение по Автогенен тренинг (АТ) при доц. д-р Никола Атанасов, завършва дистанционен курс на обучение „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ” към Национален център по обществено здраве и анализи, участва в XII-та и XI-та Национална конференция по Позитивна психотерапия. Член е на Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ) и World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP).
Работи консултативно и терапевтично с юноши и възрастни с емоционални трудности, ниска самооценка, депресия и тревожност, психосоматични проблеми и междуличностни конфликти.

виж по-малко

Анри Ташков
гр. София

phone: +359 883 333 942
anrytashkov@gmail.com

виж повече

Психолог и Сертифициран позитивен психотерапевт.

виж по-малко

Оксана Хорват – Станчева
гр. София

phone: +359 896 651 582
oksanahorvat@abv.bg

Петя Терзииванова – Тодорова
гр. София

phone: +359 899 809 404
petyater@yahoo.com

Соня Белишка
гр. София и гр. Панагюрище

phone: +359 889 288 955
sy_gb@mail.bg

Светлана Димитрова
гр. София

phone: +359 885 537 406
svetlana.dimitrova@abv.bg

Ирина Янчева-Карагяур
гр. София

phone: +359 876 736 489
i_i_k@abv.bg

Мария Цанева
гр. София

phone: +359 885 273 916
pozitum_t@abv.bg

д-р Мария Пейчева
гр. София, Добрич

phone: +359 2 97 44 142
phone: +359 886 563 209

виж повече

Висше образование: Специалност: Педагогика и психология, Софийски университет “Свети Климент Охридски”, 1975 г.
1977-1978 г. Психолог и ръководител на център за професионално ориентиране;
Консултативна дейност с деца, родители и учители, специализация в КИЕВ, СССР.
Училищен психолог в техникум по Механотехника;
Психодиагностика на когнитивни процеси;
Сертифициран член на ДПБ № BG-RP-0466
Психодрама, базови терапевтични умения, тестове за изследване на психичното състояние БАН, частна практика – „Телефон на доверието“, арт терапия при работа с деца, групово терапевтични техники за работа с деца, социална интелигентност при деца и юноши, работа с възрастни и герентология, сертифирациран член на ДППБ.
Към настоящия момент Психолог в хоспис за възрастни хора „Делта кер“, София.

виж по-малко

Жулиета Темникова
гр. София

phone: +359 887 566 545
e-mail: julietabg@abv.bg

виж повече

Клиничен психолог, Детски психолог.
Практикува в сферата на психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.
Сертифициран позитивен психотерапевт от 2017 г.
Психолог и психотерапевт в частна практика.

виж по-малко

Елена Дражева
гр. София

phone: +359 898 223 318
e-mail: drajevae@gmail.com

виж повече

Психолог, специализирала клинична и социална работа и сертифициран позитивен психотерапевт. Собственик на Център за психологическа и социална подкрепа „Мисли различно“.
Работи консултативно и терапевтично с деца, родители, възрастни и партньорски двойки. Провежда обучения и групи за личностно израстване.

www.mislirazlichno.com

виж по-малко

Йорданка Какалова
гр. София

phone: +359 887 473 086
e-mail: ikakalova@gmail.com

виж повече

Магистър по психология към СУ „Св. Климент Охридски“, Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ и WAPP, Арт терапевт към НБУ.
Сертифицирана за работа с различни методики за психодиагностика на детското развитие.
Практикува в сферата на психологическото консултиране и психотерапия при деца, юноши, възрастни и семейства.
Провежда групи за емоционално развитие при деца; за личностно развитие при възрастни; лекции за родители.

виж по-малко

Радислава Калиникова
гр. София

phone: + 359 888 524 806
radislava@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, специалност клинична психология. Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ. Предоставя психологично консултиране и психотерапия за възрастни.

виж по-малко

Радка Николова
гр. София

phone: + 359 888 49 99 55
bambo1974@abv.bg

виж повече

Бакалавър психолог. Магистър по юридическа психология. Сертифициран позитивен психотерапевт. Работи на свободна практика.

виж по-малко

Антония Койчева
гр. София

phone: +359 886 172 606
antoniyakoycheva@gmail.com

виж повече

Магистър по психология към СУ „Св. Климент Охридски“, сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ и WAPP.
Основна насоченост: консултиране и психотерапия на възрастни, детска психотерапия, логопедична терапия. Провеждане на индивидуални и групови терапевтични сесии с деца, юноши и семейства.

виж по-малко

Боряна Бонева
гр. София, гр. Перник

phone: +359 895 005 010
e-mail: b_boneva@abv.bg

виж повече

Магистър по Клинична и Превантивна психология. Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ и WAPP. Сертифициран хипнотерапевт към БАХХ. Психотерапевт на свободна практика. Психологично консултиране, психодиагностика и психотерапия с деца, възрастни и семейства.

виж по-малко

Мария Димитрова
гр. София

phone: +359 886 998 787
e-mail: maria.googl@gmail.com

виж повече

Сертифициран психотерапевт към ДППБ. Бакалавър по здравни грижи.
Завършила семестриално психология в НБУ, в процес на писане на дипломна работа.
Допълнителни терапевтични модалности – Активен хипнотерапевт, Сертифицирана в майсторско ниво за работа с методите на енергийната психология – ТЕС и Пренареждане на матрицата. Член на WAPP, ДППБ, БАХ.
Работи на свободна практика.

виж по-малко

Тодор Симеонов
гр. София

phone: +359 899 68 68 32
e-mail: info@todorsimeonov.eu
www.todorsimeonov.eu

виж повече

Доктор по философия, позитивен психотерапевт и клиничен психолог. Допълнителни квалификации по психоонкология, коучинг и краткосрочни терапевтични интервенции. Работи с възрастни, подрастващи, двойки и групи в частна практика и като ръководител на програми за корпоративен уелнес и ментално здраве за региона на Европа, Африка и Близкия Изток.
Член е на редакторската колегия на няколко научни списания, сред които The Global Psychotherapist, WAPP.
Член на ДППБ, WAPP, Международната асоциация по психоонкология.

виж по-малко

Жоржета Симеонова
гр. София

phone: +359 889 588 875
jorjeta.simeonova@gmail.com

виж повече

Сертифициран позитивен психотерапевт, магистър-психолог. Работи с възрастни, тийнейджъри, семейства и групи. Допълнителни специализации по хипноза и хипнотерапия, приказкотерапия и транзакционен анализ.
Част от екипа на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. Оказва индивидуална и групова психологическа подкрепа като част от корпоративни уелнес програми. Работи с клиенти онлайн и в кабинет в София.

виж по-малко

Стефанка Руменова
гр. София

phone: +359 898 908 386,
stefanka.r.petrova@gmail.com

виж повече

Магистър по Организационна психология, разработва докторантура по Икономическа психология към СУ „Св. Климент Охридски“. Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ. Сертифициран фасилитатор по себепознание към ОH Сards Институт – България. Специализира фототерапия към Институт за терапия и експресивни изкуства – София. Провежда индивидуални консултации и терапия, както и групови тренинги и ателиета с деца, юноши и възрастни..

виж по-малко

Петя Георгиева
гр. София

phone: +359 888 888 070
psiholog1.alle.bg

виж повече

Психотерапевт, психолог, сексолог, хипноза.
Кабинет в гр. София. Онлайн консултации.

виж по-малко

Динка Ангелова
гр. София

Phone: +359 899 203 338
E-mail: didkata_angelova@abv.bg

виж повече

Магистър по психология, сертифициран позитивен психотерапевт. Психолог и психотерапевт работещ с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Мая Йончева
гр. София

phone: + 359 887 799 866
e-mail: maya_yoncheva@abv.bg

виж повече

Магистър по психология към СУ „Св. Климент Охридски“. Специализация по Позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители.
Психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.
Индивидуално и групово консултиране за кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен на образование и избор на кариера.

виж по-малко

Виолета Чонова
гр. София

phone: + 359 898 258 269
e-mail: essenceshine@yahoo.com

виж повече

Магистър по психология към СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифициран позитивен психотерапевт, сертифициран ЕМДР терапевт и Аюрведа консултант. Преминала обучения по Вътрешна семейна система, Терапия на различни състояния на егото, Соматична терапия, Хипнотерапия и Когнитивно поведенческа терапия. Работи психотерапевтично онлайн и присъствено с подрастващи, възрастни и двойки. За повече информация: www.essenceshine.com

виж по-малко

Елизабета Шуманова
гр. Перник

phone: + 359 886 112 998
eshumanova@abv.bg

виж повече

Частна практика на кабинет в гр. Перник и в гр. София в Частна Профилирана Гимназия “Образователни технологии”. Работи психотерапевтично с възрастни и с деца – детска игрова терапия. Шуслеров терапевт. Създател на Училище за родители в Перник и в ЧОУ „Образователни технологии”. Изнася лекции, пише статии, организира семинари за следните издания: сп. Инфогайд и сп. Майчинство, Smart Money – порталът за финанси. Фасилитатор Семейни Констелации. Сертифициран консултант в системата на Лечебните кодове – Dr. Alexander Loyd. Сайт: www.shumanovatherapy.com

виж по-малко

Милена Николаева
гр. София

phone: + 359 888 662 037
e-mail: milena.harmatan@gmail.com

виж повече

Магистър по психология към СУ „Св. Климент Охридски“, сертифициран позитивен психотерапевт.
Опит в психологическото консултиране и психотерапията на деца, юноши, семейства и възрастни.

виж по-малко

Mарияна Тинкова
гр. София

phone: +359 879 575 737
info@mariyanashenkova.com

виж повече

Работи с възрастни, деца и родители. Част е от екипа на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст към Нов Български университет. Психолог и сертифициран позитивен психотерапевт. Има специализации по хипноза, хипнотерапия и регресивна терапия от QHHT, САЩ.
Работи с клиенти онлайн и в кабинет в гр. София.
Сайт: www.mariyanashenkova.com

виж по-малко

Лора Леонтиева
гр. София

Phone: +359 888 35 25 16
E-mail: leontievalora@abv.bg

виж повече

Магистър клиничен психолог към НБУ. Докторант, с тема на дисертационен труд: „Личностни корелати на тревожността и депресията“. Интереси в областта на тревожността, депресията, психичното здраве и благополучие. Частна практиктика с юноши и възрастни. Терапевтична и консултативна работа с различен спектър от поведенчески и емоционални разстройства. Член на ДПБ и ДППБ.

виж по-малко

Маргарита Белоконска
гр. София

phone: + 359 889 307 007
margarita.belokonska@yahoo.com

виж повече

Магистър по психология към Виенски Университет, Австрия. Сертифициран позитивен психотерапевт. Допълнителна специализация в сферата на неорайхианската психотелесна психотерапия. Консултантско ниво в парадигмата на когнитивно-поведенческата психотерапия. Консултант в сферата на ангажираността на служителите и управлението на промяната в международна банкова институция.
Работи с възрастни и семейства в гр. София и онлайн. Провежда консултации и на английски и немски език.

виж по-малко

д-р Боряна Семерджиева
гр. София

phone: + 359 878 456 400
borry.semerdzhieva@gmail.com

виж повече

Доктор по психология (PhD) и сертифициран психотерапевт. Специализации:
• Възрастова и педагогическа психология,
• Социална психология,
• Психология и психотерапия на кризисните състояния,
• Интегративна психотерапия,
• Детска игрова психотерапия.
Има преподавателски опит в СУ „Св. Климент Охридски“ и в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и научни публикации и участия с доклади в научни национални и международни конференции.
Създател е на проекта „Намери своя баланс“ (www.FindYourBalance.bg).
Член е на Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ), както и на Световната асоциация по позитивна и транскултурална психотерапия (WAPP).
Повече от 20 години провежда детски, семейни и индивидуални психологически консултации и психотерапевтични сесии в лични срещи и онлайн.
Работи в София, в Психологически център ХЕЛИОС (www.HeliosPsychology.center).

виж по-малко

Яна Паунова
Гр. Пловдив и гр. София

phone: +359 883 386 456
paunova.psychology@gmail.com

виж повече

Магистър-психолог и сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ и WAPP. Психологично консултиране и психотерапия при тревожни и депресивни състояния, стрес, междуличностни конфликти, житейски кризи.

виж по-малко

Иван Георгиев Иванов
гр. Пловдив

phone: +359 888 377 014

виж повече

Магистър по Психология – ПУ,,Паисий Хилендарски” – Пловдив, Сертифициран позитивен психотерепевт към ДППБ и WAPP.
Психологическо консултиране и психотерапия с деца, юноши, възрастни и семейства. Икономист, психолог и педагог с дългогодишен управленски опит.
Работa в системата на образованието от 2016 година , а в холистичен кабинет в София и Червен бряг от 2017г., където практикува и Боуен терапия.

виж по-малко

Диана Зафирова
гр. Пловдив

phone: +359 877 227 787
e-mail: d_zafirova@abv.bg

виж повече

Висше образование ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, специалност „Социална психология” – 2001 г.
Допълнителна професионална квалификация „Съдебна психология” 2005 г.
Продължаващо обучение към ДИУУ/СУ „Климент Охридски” от 2006 до 2012 г. „Актуални проблеми, подходи, техники в училищното консултиране”, София;
Курс „Оказване на психосоциална подкрепа при критично събитие” – БАН, ИИНЧ, департамент „Психология”, 2012 г. и др.
Сертифицирана за работа с MMPI-A, DDE-2, Conners-3, Weksler
Психолог в образованието от 2001 г.
Психолог и обществен възпитател към МКБППМН в р-н Южен, Пловдив от 2005 г. – опит при работа с деца с девиантно поведение.
Позитивен психотерапевт и базов треньор по Позитивна психотерапия от 2014 г.

виж по-малко

Татяна Канчева 
гр. Пловдив

phone: +359 884 477 067
e-mail: tatiana_awe@yahoo.com

виж повече

Психолог – психотерапевт по Позитивна Психотерапия.
Базов треньор по Позитивна Психотерапия.
Работа с възрастни, деца и юноши.
Фамилно консултиране.
Мотивация и себепознание.

виж по-малко

Мариана Ангелова
гр. Пловдив

phone: +359 899 569 497
m.angelova57@gmail.com

Нели Винчева
гр. Пловдив

phone: +359 888 943 872
nellyvin@abv.bg

виж повече

Магистър по психология; Допълнителни образования: Педагогика, Университет по библиотекознание
и информационни технологии
Специализации: Приложна психология, невропсихология и психотерапия, Работа с деца с девиантно
поведение, Училищна психология
Терапевтична практика с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Весела Гологанова
гр. Пловдив

ул. „Иван Вазов “ № 33
phone: +359 898 624 335

виж повече

Магистър по психология. Позитивен психотерапевт на свободна практика. Специализация по позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители. Психолог-консултант в системата на образованието. Организационен психолог. Психотерапевтична практика с деца, юноши, възрастни и семейства.

виж по-малко

Гергана Бенчева
гр. Пловдив

phone: +359 878 654 188
gerybencheva@gmail.com

виж повече

Магистър по психология. Позитивен психотерапевт, базов треньор по Позитивна психотерапия. Специализация по “Children and Youth Positive Psychotherapy” и специализация по “Fairytale analysis and Fairytale psychotherapy” към World Association for Positive Psychotherapy.
Европейски сертификат за психотерапия от EAP (European Association for Psychothetapy).

Частна практика: Индивидуална и фамилна терапия. Психологично консултиране и психотерапия за деца, юноши и възрастни. Работа с тревожно–депресивни състояния, психосоматика, личностови разстройства, панически атаки, зависимости, житейски кризи. Клиничен опит в психопатология.

Адрес на практиката: гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо” 95.

виж по-малко

Райна Янкулова
гр. Пловдив

phone: +359 888 695 011
rayna_yankulova@abv.bg

Стефка Петкова
гр. Пловдив

phone: + 359 887 492 930
Chuffy8901@gmail.com

виж повече

Kлиничен психолог и психотерапевт с над 5 години опит. Работи основно с деца и провежда консултации касаещи детски страхове, детска агресия, хиперактивност, енуреза (нощно напикаване) и енкопреза. Голяма част от практиката ѝ е преминала през работа с тежки житейски ситуации като загуба на родител, „живот с болестта“, паник атаки и т.н.
Адрес: гр. Пловдив, ул. Константин Геров 10

виж по-малко

Милена Георгиева
гр. Пловдив

phone: +359 877 733 019
e-mail: mgeorgieva17@gmail.com

виж повече

Kонсултативен психолог, сертифициран психотерапевт по позитивна психотерапия към ДППБ и WAPP, продължаващо обучение по юнгианска психоанализа. Психологично консултиране и психотерапия при житейски кризи, междуличностни конфликти, стрес, тревожни и депресивни състояния, панически атаки, личностно усъвършенстване.

виж по-малко

Нели Пенкова
гр. Септември
гр. Пловдив

phone: +359 898 79 0899
danellida@abv.bg

виж повече

Магистър по психология и сертифициран позитивен психотерапевт. Специализация по позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители.
Психолог – консултант в системата на образованието и МКБППМН.
Психологично консултиране и психотерапия на деца, юноши, възрастни и семейства. Терапевтична свободна практика.

виж по-малко

Дарина Дечева

Дарина Дечева
гр. Панагюрище
гр. Пловдив

phone:+359 889 867 114
dara.decheva@gmail.com

виж повече

Психолог, позитивен психотерапевт. Специализация по позитивна психотерапия за детето и неговите родители към ДППБ и WAPP.
Сертифицирана от Института по терапия и експресивни изкуства – гр. София за работа с арт-терапевтични техники при консултиране и терапия на осиновени деца, деца от разведени семейства, както и при лечение на емоционални травми от отхвърляне и изоставяне.
Сертифициран треньор по групово-динамичен тренинг и експерт подбор, оценка и развитие.
Сертифицирана за работа с ТАТ и САТ.
Професионални интереси и компетентност:
– Психодинамична психотерапия и консултиране на деца и юноши с поведенческа проблематика, страхове, агресия, тревожност, хиперактивност, загуба и скръб
– Консултиране на родители и фамилна терапия
– Емоционална интелигентност и работа с емоции

Адрес на практиката: гр. Панагюрище
Студио за психотерапия и консултиране „Вътрешната стая“
ул.“Кръстьо Гешанов“ 3,
Спортна зала „Арена-Асарел“, офис 8

виж по-малко

Евгения Н. Загорска
Панагюрище, Пазарджик, Пловдив

phone: +359 886 899 801
jeni77@abv.bg

виж повече

Бакалавър по психология, магистър по социална психология от 1999 г. Сертифициран психотерапевт в модалността на позитивната психотерапия от 2009 г., с дългогодишен опит и множество допълнителни квалификации. Част от екипа на студио за психологическо консултиране, психотерапия и обучения „Вътрешната стая“ – гр. Панагюрище.
Сертифициран треньор за групова работа за развитие на корпоративни екипи (създаване на позитивна атмосфера и повишаване на ефективността) по метода на учене чрез преживяване.
Обучител на преподаватели и служители в социални институции. Супервизор в сферата на социалните услуги.
Области на експертност: Водене на фирмени тренинги за израстване на екипа и комуникативни умения, курсове за личностна трансформация и развитие на социо-емоционални умения; Тревожност и страхове; депресивни разстройства; травми при раздяла и загуба; панически разстройства; психосоматични проблеми; кризисна интервенция; ниска самооценка и неувереност, управление на конфликти, емоционална компетентност; преминаване през житейски кризи, зависимости; стрес и бърнаут; психодиагностика на детското развитие; детско-юношеска проблематика; деструктивно поведение при деца и младежи.

виж по-малко

Росица Иванова
гр. Пловдив

phone: +359 884 66 07 05

виж повече

„Магистър по психология“- ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив.
Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ и WAPP.
Психологическо консултиране и психотерапия на деца, юноши, семейства, групови дейности.
Работа в сферата на образованието от 2012 година като педагог и психолог.
По образование – икономист, педагог и психолог, прилага и методите на ненасилствената комуникация.
Работи в София и Червен бряг, обл. Плевен.

виж по-малко

Цветомира Фъртунова
гр. Пловдив

phone: +359 898 453 499
e-mail: office@mind-wellness.eu
www.mind-wellness.eu

виж повече

Висше образование: МУ гр. Плевен – специалност медицинска сестра;
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – магистър по психология и следдипломна квалификация – консултативна психология;
Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ.

виж по-малко

Стефка Кюлханова
гр. Пловдив

phone: +359 889 520 495
e-mail: kyulhanova@gmail.com

виж повече

Магистър по Психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специализация по Позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители към ДППБ. Специализация по Приказкотерапия към WAPP. Обучение по Арт терапия. Сертифициран позитивен психотерапевт.
Психологично консултиране и психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.
Частна практика в гр. Пловдив бул. „Източен“ 47 ет. 1 каб. 3.

виж по-малко

Проф. д. пс. Иванка Бончева
гр. Варна

phone: +359 887 722 581
e-mail: ibontcheva@yahoo.com

виж повече

Висше образование по философия и психология в СУ “Кл. Охридски”.
Професор, Доктор по мед. психология в Катедрата по психиатрия и мед. психология на МУ – Варна, специалист по клинична психология и педагогическа рехабилитация, позитивен психотерапевт от 1993 г., треньор по позитивна психотерапия от 1995 г., правоспособен психотерапевт на европейско ниво от 2005 г.

виж по-малко

Снежана Илиева  
гр. Варна

phone: +359 899 680 851
e-mail: snezitoilieva@abv.bg

виж повече

Висше образование специалност „Педагогика” в СУ “Климент Охридски”. Позитивен психотерапевт и треньор на базово и майсторско ниво по Позитивна психотерапия с европейски сертификат от 1993 г. в модулите:

 • Базисен курс;
 • Самопознание;
 • Психодинамика;
 • Фамилна терапия и консултиране;
 • Кризи и кризисна интервенция;
 • Групова психотерапия.

виж по-малко

Боряна Велиславова Чалъкова
гр. Варна

phone: +359 887 498 047
e-mail: chalakova@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, СУ „Св. Климент Охридски“ и клиничен психолог. Специализация в психосоматични клиники Целенус, Германия. Позитивен психотерапевт и треньор в майсторско ниво по позитивна психотерапия, психодрама терапевт и треньор. Европейски сертификат по психотерапия от 2005 г.
Психотерапевт в частна практика, в Център за психологическа подкрепа и към Фондация “SOS – семейства в риск”.

виж по-малко

Снежанка Димитрова  
гр. Варна

phone: +359 887 311 948
e-mail: snejidim@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, специалист по клинична психология; позитивен психотерапевт и майстор треньор по позитивна психотерапия. Психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия с деца, юноши и семейства. Психотерапия с възрастни.

виж по-малко

Константин Воденичаров
гр. Варна

phone: +359 886 542 745
e-mail: k.vodenicharov@abv.bg

виж повече

Позитивен психотерапевт и Психодрама-терапевт от 2004 г. Треньор по Позитивна психотерапия.
Индивидуална и групова терапия с деца, възрастни и уязвими семейства към Дирекция „Превенции” на Община Варна и в „Психотерапевтична практика – POSITUM”.
Консултативна и психотерапевтична работа със студенти и кандидат-студенти в риск към „Студентска служба за психологично консултиране и психотерапия”.

виж по-малко

Гергана Петрова Момова 
гр. Варна

phone: +359 889 846 993
gerganamomova@hotmail.com

виж повече

Клиничен психолог – психотерапевт, главен асистент в МУ – Варна. Сертифицирана като майстор-треньор (2004 г.) по позитивната психотерапия и психотерапевт с европейски сертификат (2005 г.).
Работи като фасилитатор в Програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” към Фондация “Драйфус” – САЩ. Специалист по проблемите на зависимостите и на ХИВ/СПИН.
Специализирала клинична психология и психотерапия в Кромержиж (Чехословакия, Басел и Листал) Швейцария.
Работи с деца и възрастни в стационарни и амбулаторни условия.

виж по-малко

Тодор Тодоров  
гр. Варна

phone: +359 889 030 332
e-mail: positum@abv.bg

виж повече

Бакалавър по „Социална и приложна психология”, магистър по „Приложна психология”. Психотерапевт и базисен треньор към ДППБ, психодрама-терапевт към организация „Психотерапия 2000”.
От 2005 г. работи, като психолог – психотерапевт на свободна практика в психотерапевтична практика „Позитум“ – гр. Варна.

виж по-малко

Адрияна Аспарухова
гр. Варна

phone: +359 899 171 086

виж повече

Магистър психолог, позитивен психотерапевт, специализант клинична психология към Медицински университет, Варна.
Дейност: Психодиагностика; Психологично консултиране и психотерапия – индивидуално и групово, с деца за овладяване на тревожност, хиперактивно поведение, затруднения в адаптацията, обучителни затруднения, както и с възрастни пациенти с емоционални проблеми, екзистенциални кризи.
Адрес: гр. Варна, ул. „Мир“ 18

виж по-малко

Цветанка Маринова
гр. Варна

phone: +359 899 655 315
cvetamar@abv.bg

виж повече

Доктор по психология, магистър по психология и педагогика. Позитивен психотерапевт за деца и възрастни, фамилна психотерапия. Действащ психотерапевт и консултант. Майстор-треньор по позитивна психотерапия от 1993 г. до 2015 г.
Адрес: гр. Варна, ул. ”Велес” 5.

виж по-малко

Ангелина Костова
гр. Варна

phone: +359 879 000 648
any.kostova@gmail.com

виж повече

Психолог – психотерапевт. Магистър по специалност Приложна психология и сертифициран психотерапевт. Практика, свързана с психологично консултиране, психодиагностика, психотерапия на деца, тийнейджъри и семейства. Работа с деца от спектъра на аутизма.

виж по-малко

Велислава Христова-Доте
гр. Варна

phone: +359 888 960 354
veli.dautais@gmail.com

виж повече

Магистър по психология, клиничен психолог, позитивен психотерапевт и психодрама терапевт. Психологично консултиране и диагностика, психотерапия с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Галина Петрова
гр. Варна

phone: + 359 879 823 656
sekretardppb@gmail.com

виж повече

Психолог, психотерапевт в модалност Позитивна психотерапия. Специализация по Позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители. Работа с деца, юноши и възрастни. Фамилно консултиране.

виж по-малко

Галина Минчева
гр. Варна

phone: +359 889 203 142
gal_grozeva@abv.bg

виж повече

Магистър по психология, Позитивен Психотерапевт към ДППБ.
Практикува психотерапия и психологическо консултиране на деца, юноши, възрастни и семейства на свободна практика.
www.positive-psychotherapy.com.

виж по-малко

Елена Ангелова
гр. Варна

phone: +359 888 776 785
enna.angelova@gmail.com

виж повече

Работа с деца, юноши и възрастни,
частна практика.

виж по-малко

Венета Иванова
гр. Варна

phone: +359 879 362 994

виж повече

Магистър психолог със специалност „Психологично консултиране”, сертифициран Арт терапевт и Хипнотерапевт. Сертифициран Медиатор и Обучител по Медиация, съосновател на екипа ръководил въвеждане медиацията в училищата, с цел подпомагане на учители и ученици за справяне в конфликтни ситуации. Работи психотерапевтично с деца, възрастни и семейства в частен център за психологично консултиране и медиация. Консултира деца и семейства в риск, както и деца настанени в приемни семейства. Провежда обучения за осиновители и работи терапевтично по различни проблематики, свързани с процеса по осиновяване. Супервизор към Кризисен център за настаняване на лица, жертва на домашно насилие. Работи психотерапевтично с деца със специални образователни потребности към МЦ Аксаково.

виж по-малко

Ренета Христова
гр. Варна

phone: +359 899 842 760
reneta.hristowa@abv.bg

виж повече

Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2013 г. Kонсултативен и терапевтичен опит с деца и възрастни от рискови групи, в криза и тежки житейски ситуации. Месторабота: Фондация „SOS – семейства в риск“, гр. Варна; свободна практика.

виж по-малко

Нина Василева
гр. Варна

phone: +359 889 830 829
n.a.vasileva@gmail.com

виж повече

Психолог-психотерапевт в „Психотерапевтична практика – POSITUM“.

виж по-малко

Виргиния Василева
гр. Варна

phone: +359 889 447 088
virginiamasarlieva@gmail.com

виж повече

Завършена бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Детско- юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализация по Специална педагогика. Европейски сертификат по психотерапия от 2017 г. Работи консултативно и психотерапевтично с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Елена Тодорова
гр. Варна

phone: +359 898 537 142
e-mail: elytodorova.psy@gmail.com
www.elytodorova.com

виж повече

Магистър психолог и позитивен психотерапевт от 2008 година. Работи в областта на детско-юношеската проблематика – консултации и тренинги за родители, индивидуална терапия с деца в ЦСОП гр. Варна и на частна практика.

виж по-малко

Цветелина Ненова
гр. Русе

phone: +359 888 009 019
e-mail: info@nenovatherapy.com

виж повече

www.nenovatherapy.com

виж по-малко

Мариана Маринова
гр. Русе

phone: +359 885 864 202
https://therapy-ruse.com/

виж повече

Mагистър-психолог, сертифициран психотерапевт, магистър-логопед и специален педагог.
Основател на Монтесори център за ранно детско развитие „СТАСИ“, Лятна предучилищна занималня и Учебна занималня за деца в начална училищна възраст към него.
Основател на Сдружение „Клуб на добрия родител“ и „Монтесори академия за родители“ към клуба.
Основател на Център за холистична Терапия, Личностно развитие и Креативно обучение „СТАСИ-ЦЕНТЪР“, с функционираща Монтесори учебна зала за ранно детско развитие към него.
Допълнителни квалификации:
Обучение в Позитивната психотерапия – базисно и майсторско ниво към ДППБ.;
Обучение в Игрова терапия – Институт по позитивна психотерапия – гр. София;
Обучение в Използване на системен подход при работа с деца и семейства – „Фондация социални общности” – Консултативен център „Плиска”.
Обучение в Юнгианска психотерапия и психоанализа – Българско общество по аналитична психология „К.Г. Юнг”;
Обучение „Ранно детско развитие“ за водещ в гр. Русе на Работилница за родители на деца от 0 до 4г. по програмата на УНИЦЕФ „Да пораснем заедно“.
Обучение по Монтесори педагогика към „Институт за прогресивно образование“ и Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка.
Професионален обхват:
Индивидуално и семейно терапевтично консултиране
Детско-юношеско терапевтично консултиране

виж по-малко

Валентина Христова
гр. Велико Търново

phone: +359 887 178 162
e-mail: devale@abv.bg

виж повече

Висше образование – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – преподавател по бълг. и руски език; магистър по психология; специализации по позитивна психотерапия, аналитична и краткосрочна терапия, психодрама.
Правоспособен позитивен психотерапевт (2002) и треньор по позитивна психотерапия от 2004 г.
Специалист по клинична психология.Фамилен консултант – 2007 г.
Юнгиански психодрама терапевт от 2021г. Теледрама практикуващ терапевт  – 2022 г.

виж по-малко

д. пс. Анета Мишева
гр. Велико Търново

phone: +359 888 936 449
anetamisheva@gmail.com

виж повече

Доктор по психология, направление „Медицинска психология“, психотерапевт по позитивна и транскултурална психотерапия. Работи като психолог и психотерапевт в Специализирана болница за активно лечение по кардиология (СБАЛК), гр. Велико Търново и в индивидуален психотерапевтичен кабинет. Работи с деца и възрастни. Сфери на дейност: Психологическо консултиране на лица, групи и общности; Психодиагностика чрез когнитивни, личностови и проективни методики; Психотерапия (индивидуална и групова) на функционални разстройства, на междуличностните взаимоотношения и фамилна психотерапия. Психосоматика. Кризисни интервенции. Провежда тренинги.
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ N 1 (Стара болница).

виж по-малко

Милена  Демирева
гр. Велико Търново

phone: +359 885 844 187
m.demireva@abv.bg

виж повече

Магистър по психология, магистър по музикална педагогика, сертифициран позитивен психотерапевт, обучаващ се в Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг“.
Психолог и психотерапевт, работещ с деца, юноши и възрастни. В практиката си използва методи на позитивна психотерапия, аналитична психология, арт-терапия, музикотерапия.
Адрес: гр. Велико Търново, ул.“Седми юли“ 33.

виж по-малко

Татяна Енчева
гр. Велико Търново

phone: +359 888 348 486
sdrj_em@abv.bg

Донка Петрова
гр. Горна Оряховица

phone: +359 889 019 125
e-mail: dmpetrova@yahoo.com

виж повече

Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2002 г. и треньор по позитивна психотерапия от 2004 г.
Психологичен консултант при безработни; индивидуална и групова психотерапия при жени и деца, жертви на насилие, психотерапевт при деца и възрастни.

виж по-малко

Мирослава Касамакова
гр. Севлиево

phone: + 359 889 525 306
mmk77@abv.bg

виж повече

Бакалавър и магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2009г.
Клиничен психолог в Държавна психиатрична болница – гр. Севлиево. Специализация по Клинична и консултативна психология, обучения и тренинги при работа със зависимости. Експерт към съда. Фамилен консултант. Психолог и психотерапевт в частна практика – работа с деца, възрастни и семейства.

виж по-малко

Катя Янчева
гр. Стара Загора

phone: +359 886 442 077
yancheva_katya@abv.bg

виж повече

Психолог и позитивен психотерапевт.
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Уилям Гладстон“ 16, ап. 6

виж по-малко

Галена Грудева
гр. Стара Загора

phone: +359 887 952 886
gal_gg@abv.bg

Десислава Манева
гр. Нова Загора, обл. Сливен

phone: +359 894 762 481

Д. пс. Стефанка Томчева
гр. Шумен

phone: +359 885 888 700
e-mail: stefani_petkova@yahoo.com

виж повече

Магистър по психология, позитивен психотерапевт от 2008 г., треньор по позитивна психотерапия.
Сертифициран GCDF треньор и консултант – Center for Credentialing & Education, Inc. Психолог-консултант в системата на образованието от 1995 г.
Обучение на групи – професионално ориентиране, ключови компетенции, умения за пригодност за заетост, управление на програми за кариерно развитие и съдействие при избор на кариера,
Терапевтична практика с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Евгения Митева
гр. Шумен

phone: +359 898 554 118
mama_genia@abv.bg

Красимира Тодорова
гр. Шумен

phone: + 359 888 561 785
krasi_mira95@abv.bg

Боряна Асенова
гр. Търговище

phone: +359 896 859 452
b.asenova@abv.bg

Ивелина Йотова
гр. Плевен

phone: +359 887 797 221
ivelinajotova@gmail.com

виж повече

Психолог в Психологическа лаборатория, в която провеждам изследвания на водачи на МПС съгласно наредба 36 на ИА“Автомобилна администрация“; Психологично консултиране и психотерапия.
Два пъти седмично посещавам като психолог и отделение по химиотерапия в МБАЛ „Авис Медика “ Плевен.
Адрес: гр. Плевен, ДКЦ Авис Медика ООД, ул. Коста х. Пакев 7.

виж по-малко

Елена Първанова
гр. Плевен

phone: +359 64 886 740
elenapurvanova@abv.bg

виж повече

Болничен психолог – психотерапевт в УМБАЛ гр. Плевен. Кризисни интервенции, индивидуално, семейно консултиране и психотерапия при тревожни, депресивни разстройства, зависимости и др.
Адрес: гр. Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 91.

виж по-малко

Милена Тодорова
гр. Бургас

phone: +359 894 863 533

виж повече

Магистър психолог, позитивен психотерапевт;
Частна практика – психологично консултиране и психотерапия на деца с емоционални проблеми, обучителни трудности, възрастови кризи; психотерапия на възрастни с тревожно – депресивни състояния, житейски кризи, личностово развитие. Сертифициран обучител по програмите на Т. Гордън – „Трениране на успешни родители” и „Трениране на успешни учители”, по които провежда периодични обучения.
Адрес: гр. Бургас, ул. „Македония” №51.

виж по-малко

Люба Шулева – Комитова
гр. Бургас

phone: +359 887 689 903
your_psychology@abv.bg

виж повече

Магистър по психология и позитивен психотерапевт.
Практикуващ психотерапевт и йога преподавател, хипнотерапевт.
Провежда консултиране и психотерапия на възрастни, деца и юноши, семейно консултиране.

виж по-малко

Таня Мъндева
гр. Сливен

phone: +359 888 077 076
tmandeva@abv.bg

виж повече

Магистър по психология, магистър по музикална педагогика, специалист креативна рехабилитация. Сертифициран позитивен психотерапевт. Сертифициран медиатор към център за разрешаване на спорове.
Сфери на дейност: Психологическо консултиране и психотерапия с деца, възрастни и семейства. Психотерапия на функционални разстройства, на междуличностни взаимоотношения и фамилна психотерапия, потребност от личностно израстване и себепознание. Психосоматика. Терапевтична практика към Проект „Творческо пространство за малки и големи“, при лечение на емоционални травми от отхвърляне и изоставяне на деца и възрастни, проблемни отношения с родители и авторитети, затруднения в общуването и други поведенчески проблеми и модели.

виж по-малко

Венка Петрова
гр. Благоевград

phone: +359 899 117 550
e-mail: veni19@abv.bg

виж повече

Доктор по възрастова и педагогическа психология, позитивен психотерапевт и треньор по позитивна психотерапия на базово ниво. Допълнителна професионална квалификация: „Индивидуално, семейно и групово консултиране”. Преминати обучения в областта на психотерапията на деца и юноши. Продължаващо обучение по юнгианска психотерапия.
Психотерапевт на частна практика в „Център за психотерапия и психологично консултиране” в Благоевград. Работи по проекти в социалната сфера и като базов наставник в студентска практика към ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

виж по-малко

Диана Евтимова
гр. Благоевград

phone: +359 878 788 977
e-mail: evtimova6@abv.bg

виж повече

Магистър по психология, сертифициран позитивен психотерапевт. базизен консултант по позитивна психотерапия, психолог, консултант, психотерапевт, работещ с деца, юноши и възрастни.

виж по-малко

Наташа Ангелова
гр. Благоевград

phone: +359 889 579 057
natasha.virmozelova@gmail.com

виж повече

Доктор по психология, доцент по Психология на семейните отношения, преподавател в Югозападен университет “Неофит Рилски”. Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ и WAPP. Допълнителна квалификация притежава като хипнотерапевт към БАХХ и European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Medicine, както и като системен консултант по Фамилна системна психотерапия към ПИСЕЛ. Обучена е в областта на детската игрова терапия. Работи със семейства за подобряване на комуникативния потенциал и управление на поведението в конфликтни ситуации. Извършва индивидуално, семейно и групово консултиране, психолог-фасилитатор на групи в обучителни и тренингови програми за повишаване на личностния капацитет и социалните умения.

виж по-малко

Зорница Петрова
гр. Карлово

phone: + 359 887 416 038
petrovazornitca@gmail.com

виж повече

Позитивен психотерапевт.
Терапевтична практика с деца, юноши, възрастни и семейства.
Сертифициран GCDF – консултант от 2008 г.
Обучение на групи в професионално ориентиране и ключови компетенции; съпровождане и подкрепа на клиенти при избор на кариера.
Магистър по психология от 2005 г.
Психолог-консултант в системата на образованието от 2005 г.

виж по-малко

д.пс. Теодора Бедрозова
гр. Габрово / гр. Севлиево

phone: +359 899 050 855
e-mail: teanag@abv.bg

виж повече

Сертифициран позитивен психотерапевт от 2013 г., доктор по психология.
Психотерапевтична практика с деца и с възрастни; консултант по ранно детско развитие.
Обучител и супервизор в сферата на социалните услуги с основни насоки: ранно детско развитие, ранна интервенция на затруднения в развитието; приемна грижа; осиновяване.

виж по-малко

Димитрия Костова
гр. Първомай

phone: +359 886 438 315
dima_kos@abv.bg

Камелия Воденичарова
гр. Гоце Делчев

phone: +359 899 178 233
kami_vavo@yahoo.com

Ваня Петрова
гр. Момчилград, обл. Кърджали

phone: +359 887 002 726
vania_np@abv.bg

виж повече

Магистър по психология, Специализация по „Детска психология“, Сертифициран позитивен психотерапевт от 2018 г.
Сертифицирана за работа с рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS 2.
Психолог и психотерапевт на частна практика. Психологично консултиране и психотерапия на деца, възрастни и семейства. Работа с деца с разтройство от аутистичния спектър.

виж по-малко

Тонка Стоянова
гр. Хисаря

phone: +359 887 082 190
tonka_stoianova@abv.bg

Светлана Малчева
гр. Кюстендил

phone: + 359 895 700 087

виж повече

Позитивен психотерапевт, специалист детско-юношеска психология и психотерапия, специалист работа с деца на специална допълнителна подкрепа в училище, консултиране и работа с родители, прилагане на атерапевтични методи, методи от приложната психология и психотерапия.

виж по-малко

Андриана Кръстева
гр. Козлодуй

phone: +359 886 642 517
e-mail: dagovorim@abv.bg

виж повече

Специалист за работа с деца и възрастни със Специални потребности към ЮЗУ ,,Неофит Рилски“. Магистър детско–юношеска психология.
Магистър по Трудова и организационна психология към СУ „Св. Климент Охридски“. Сертифициран позитивен психотерапевт към ДППБ.
Работи консултативно и терапевтично с деца, юноши и възрастни с емоционални трудности, ниска самооценка, депресия и тревожност, психосоматични проблеми и междуличностни конфликти.

виж по-малко

Венцислав Томов
Квебек, Канада

phone: /514/ 345 3511 ext. 3940
ventsislav.tomov.chsm@ssss.gouv.qc.ca

виж повече

Кризисни интервенции, индивидуално, семейно консултиране и психотерапия при тревожни, депресивни разстройства, зависимости и др.
Адрес: Квебек, Канада; St.Mary’s Hospital Center, 7th floor, office: 7325, phone: /514/ 345 3511 ext. 3940

виж по-малко