Актуализирани такси за обучение на ДППБ

 

Уважаеми колеги,

След проведената треньорска среща на 01-03.09.17 г. се взеха следните решения:

Таксите за обучение на ДППБ не са били променяни през последните 10 години. До този момент следвахме държавната политика за заплащане на един лекторски час, чиято стойност беше 4 лв. От месец януари 2017 г. по държавни стандарти лекторския час се заплаща в размер на 6 лв.

Актуализирани такси за обучение

 

УС на ДППБ взе решение да се актуализират таксите за участие в обучителните групи, като един учебен час ще струва 5,50 лв.

За работен уикенд от 15 учебни часа таксата участие ще бъде в размер на 80 лв.

Актуализират се и таксите за индивидуална супервизия и индивидуално себепознание – от 30 лв. стават 40 лв.

Промените важат за всички, които стартират нов модул, базисно обучение или индивидуално себепознание/супервизия. Колегите, които са в заварено положение остават на старите цени до приключване на текущия модул, в който се обучават.

С поздрав!
УС на ДППБ