Х НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Организирана от БАП

„РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО“

21-23 ФЕВРУАРИ 2020 г. , гр. София

Повече информация: тук