Членство на ДППБ

ДППБ е редовен член на WAPP.

ДППБ е групов член на БАП – седалище София – Членство в БАП.

Дружеството е групов член на БАП. Това валидизира документа за Позитивен психотерапевт в общността и предоставя възможност на сертифицираните за вписване в регистъра на психотерапевтите в България.

Предимства:

  • регламентирана методически и съдържателно дейност;
  • ползване на интернационални треньори в обучителната дейност и супервизиите;
  • издаване на интернационални сертификати на обучилите се.

ДППБ е асоцииран член на EAP и WCP посредством EFCPP и ICPP.

Предимства:

  • Подсигурени интернационални професионални права съгласно решението на UNO от 6.05.2003г., определящи WCP за неправителствена организация (www.europsyche.org).
  • Възможност за получаване на серификат за психотерапевт със защитени права в Европа.