Презентацията „За ендометриозата с ППТ“ беше представена от Стилияна Стамова и Елена Дражева на WAPP International Conference on PPT – Istanbul 2024.

Използвайте стрелките долу вляво на екрана на презентацията.